FrågaFAMILJERÄTTBodelning10/01/2016

Bodelning och uppehållstillstånd

Hej! Jag gifte mig för 2 år sedan, min fru kom från Turkiet. Vi har levt i Sverige tillsammans 1,5 år. Vi har en liten dotter, men vi ska skiljas. Jag äger en bostadsrätt och en bil. Jag har köpt och ägt bostaden och bilen innan hon kom till Sverige. Hon har 0kr inkomst. Jag undrar om det blir bodelning? Sedan undrar jag hur det blir med hennes permanenta uppehållstillstånd ifall vi skiljs?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Bodelning

Bodelning kommer ske när ert äktenskap upplöses enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Eftersom ni är gifta är er egendom giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Jag utgår ifrån att bostaden och bilen inte är enskild egendom, se 7 kap. 2 § för vägledning om enskild egendom, och därför är det giftorättsgods.

Angående bostaden kan jag anta att den är er gemensamma bostad enligt 7 kap. 4 §, då den är avsedd som och innehas huvudsakligen för ett gemensamt ändamål. Angående bilen finns det undantag i 10 kap 2 § Äktenskapsbalken avseende föremål som används uteslutande för personligt bruk. Eftersom din fru inte har någon inkomst och bilen troligen har ett högre värde, så är det inte troligt att denna utesluts från giftorättsgods, utan ingår och skall ingå i bodelning.

Alltså kommer bodelning att ske och dessa föremål kommer ingå.


Permanenta uppehållstillstånd

Du nämner att din fru har permanent uppehållstillstånd. Jag får utgå ifrån att du menar tillfälligt uppehållstillstånd eftersom det är vad som brukar beviljas när man ansöker om uppehållstillstånd på anknytning för första gången och inte tidigare har levt tillsammans utomlands, se 5 kap. 8 § utlänningslagen. Skulle det vara tillfälligt och baserat på ert äktenskap, så kan hon ansöka om förlängt uppehållstillstånd och bli beviljad detta på grund av särskild anknytning till Sverige. Denna "särskild anknytning till Sverige" beror på ert gemensamma barn. Detta framgår av 5 kap. 16 § p. 1 utlänningslagen. Detta barn har fått samma status i Sverige som du har, vilket antagligen är permanent uppehållstillstånd eller till och med svensk medborgarskap, se 2 § lagen om svenskt medborgarskap.

Alltså skulle uppehållstillståndet kunnat upphöra när det väl löpt ut och ert förhållande inte längre består, men eftersom ni har gemensamt barn här i Sverige har din fru särskild anknytning till Sverige och kan begära förlängning av tillståndet baserat på barnet. Hon kommer då troligen få det beviljat och då få permanent uppehållstillstånd.


Skulle din fru redan ha permanent uppehållstillstånd behöver hon inte göra något, utan den kvarstår. Eftersom den inte är tidsbegränsad kommer den inte "löpa ut".


Hoppas detta gav dig svar! Kommentera gärna nedan om du har fler frågor. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Bassima DemirRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000