Bodelning och testamente mellan sambor

FRÅGA
Min mors sambo har avlidit men strax innan bortgång så gav han sin son en fullmakt att plocka ut xxxxxx pengar till sitt eget bankkonto, men det står i testamententet att hans tillgångar skulle vara med i bodelningen, för min mor betalade kontantinsattsen xxxxxx på radhuset dom äger gemensamt. Vad säger Juridiken om det? Nu får hans två barn vara med och dela 50/50 på resterande tillgångar som finns kvar vilket jag inte tycker är rätt.
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Gällande bodelning mellan sambor så finns det bestämmelser i sambolagen, gällande arv och testamente så finns det regler i ärvdabalken.

Som jag förstår det så har pengar plockats ut från gemensamt konto mellan sambor till ett enskilt konto som sedan ska delas ut i arv efter dennes bortgång. Grundläggande så gäller det att när ett samboförhållande upphör på grund av att ena parten avlider så sker en bodelning endast om den kvarlevande sambon begär det. I det här fallet är det alltså din mor som måste kräva bodelning senast från det att bouppteckning görs för att en bodelning ska komma till stånd. Vid en bodelning så delas gemensam bostad och bohag upp mellan parterna.

De pengarna som överfördes räknas som gemensamt bohag om de skulle användas för gemensamt bruk och de inte fanns ett förbehåll om att de skulle vara enskilda. Det som sker om en bodelning begärs är att din mor får hälften av värdet på alla gemensamma tillgångar. Sker inte en bodelning så kommer istället utdelningen ske efter vad personerna äger den dag då samboförhållandet upphörde.

I det här fallet då det finns ett testamente som säger att den avlidnes tillgångar ska ingå i bodelningen verkar det som avsikten var att en bodelning skulle ske. Om pengarna skulle anses vara gemensamma eller enskilda är en tolkningsfråga. Är de gemensamma ska din mor få hälften av dessa vid bodelning och är de enskilda har hon inte rätt till pengarna alls. Sambor har inte arvsrätt och då testamentet inte säger att din mor ska få något förutom sin del i bodelningen så finns det inte mer hon kan göra. Barnen kommer dela 50/50 på den avlidne sambons del. Den stora frågan här blir alltså hur testamentet tolkas, skulle din mor anse att testamentet har tolkats fel kan hon bestrida och försöka få en prövning på hur testamentet ska tolkas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98546)