Bodelning och samboavtal

FRÅGA
Min blivande sambo har ett förstahandskontrakt och jag ska flytta in hos honom, hur går vi till väga för att jag ska känna trygghet ifall vi gör slut att jag inte blir utan bostad.
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Lagen som reglerar samboförhållanden är Sambolagen, den hittar du här. Om ett samboförhållande upphör av någon annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra ska bodelning ske om någon av dem begär det. Det som ska ingå i bodelningen är så kallad samboegendom, 3 § Sambolagen. Huruvida bostaden kommer att räknas som samboegendom eller inte beror på om den förvärvades med avsikt att ni skulle leva där tillsammans, alltså köptes för gemensamt bruk. Om avsikten var att bostaden skulle vara er gemensamma så räknas den som samboegendom, oavsett vem som står som ägare på den, och ska delas lika vid en eventuell bodelning. Hur detta går till närmare framgår av 12-14 § Sambolagen.

Om bostaden däremot var förvärvad innan samboförhållandet inleddes och inte var tänkt som en gemensam bostad från början så är den inte samboegendom och kommer inte att vara med i en eventuell bodelning.

Sambolagen är dispositiv och är alltså på vissa vis möjlig att avtala bort. Detta sker genom ett samboavtal, 9 § Sambolagen. Dock får samboavtalet bara inskränka rätten till bodelning och aldrig utöka vad som ska räknas som samboegendom. Det är alltså inte möjligt att genom avtal åstadkomma ett rättsläge som liknar det som gäller för makar, där huvudregeln är att allting ska ingå i en bodelning och delas lika.

Om ni vill utforma ett samboavtal kan ni få hjälp med det via lawline, här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2755)
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?
2020-10-18 När gäller sambolagen?

Alla besvarade frågor (85214)