FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal09/04/2014

Bodelning och sambo

Min sambo gjorde slut när jag var i utlandet. vi bodde på ett hus som koptes för att flytta och bo i ihop,där bodde vi nästan 2 år tillsammans . När jag var utlandet fick jag en mail från honom som säjer att mina barn ska hämta mina saker därför att han vill sälja huset, sen fick en mail till som han säger att när mina saker tags ut han ska sälja huset, Nu jag är sverige ingen,Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

Enligt sambolagen ska samboegendom delas lika vid en separation. Med samboegendom menas gemensam bostad och bohag som införskaffats för att användas gemensamt. All annan egendom faller utanför lagen såsom bil, fritidshus och sparande. Därmed kan din sambo inte sälja huset utan vidare.

När ett samboförhållande upphör ska det göras en bodelning, om någon av er begär det. Begäran om bodelning ska ni göra senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. 

Om du behöver bostaden och bohaget bättre än din sambo, kan du få överta hela hemmet. En förutsättning är dock att ett övertagande är skäligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Om din sambo inte får annan egendom ur det gemensamma hemmet till samma värde, ska du betala motsvarande belopp i pengar. 

Ansökan om kvarsittningsrätt gör du hos tingsrätten. Att du har barn väger tungt för domstolens beslut.

Om du och din sambo inte kan komma överens om hur bodelningen ska gå till kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättarens arbete innebär att gå igenom tillgångar och skulder samt tvistiga frågor. I de delar där man inte är överens kan bodelningsförrättaren fatta ett slutligt beslut, ungefär som en dom. Är ni sedan inte nöjda med delningen kan man klaga hos tingsrätten.

Med vänlig hälsning,

Farhad NiroumandRådgivare
Hittade du inte det du sökte?