Bodelning och samäganderätt

2016-06-13 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min maka har skrivit ett äktenskapsförord att alla våra tillgångar ska vara våras respektive enskilda egendom, eftersom vi gifte oss sent i livet och båda har särkullbarn. Nu ska vi köpa ett fritidshus tillsammans, jag ska betala/äga 3/4, och hon ska betala/äga 1/4 av huset. Hur ska vi göra, så att vid bodelning på grund av skilsmässa eller bortgång, inte hennes särkullbarn ärver hälften av huset, utan bara ärver hennes fjärdedel?
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Som jag förstår det har ni ett giltigt äktenskapsförord som gör all egendom som någon av er äger eller kommer att äga till enskild egendom. Med att det är ett giltigt äktenskapsförord menar jag att det är skriftligt, har undertecknats av er båda, och har registrerats hos Skatteverket – i enlighet med 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230) (förkortad ÄktB).

Som huvudregel sker då ingen bodelning över huvud taget när ert äktenskap av någon anledning upplöses, enligt 9 kap. 1 § första stycket ÄktB. Undantagsvis kan dock en make begära att få ta över egendom från den andra maken, trots att denna egendom är enskild. Den rätten följer av 11 kap. 8 § ÄktB. Den rättigheten är dock inte aktuell i ert fall eftersom ett fritidshus inte kan vara er gemensamma bostad, se 7 kap. 4 § första och tredje styckena ÄktB. Pga att fritidshuset inte kan vara någon gemensam bostad är det ingen sådan egendom som en make kan begära att ta över.

Din makas särkullbarn kan alltså inte tvinga till sig en större andel i fritidshuset än den din maka äger.

Det kan dock vara bra om ni är tydliga med hur ägarförhållandena ser ut, för om det inte framgår hur era ägandeförhållanden ser ut äger ni hälften var, enligt 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt (hädanefter förkortad SamägL). En risk med samägandeförhållanden som det kan vara bra för er att uppmärksamma är att varje delägare kan begära att fritidshuset säljs på offentlig auktion, enligt 6 § SamägL. Den går dock som huvudregel att avtala bort.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

Behöver ni vidare hjälp med samägande är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2671)
2020-11-24 Ersättning för amortering vid bodelning?
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör
2020-11-12 Vad innebär enskild egendom?

Alla besvarade frågor (86487)