Bodelning och kritisk tidpunkt

2015-12-16 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Vad räknas med som giftorättsgods vid bodelning som sker X antal år efter skilsmässa? Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej!

När det gäller bodelning får man skilja på två olika tidpunkter. Dels när den faktiska bodelningen ska ske, dels den tidpunkt som är grundläggande för vilken egendom som ska ingå i denna fördelning, något som brukar kallas för den "kritiska tidpunkten".

Den kritiska tidpunkten är enligt 9 kap. 2 § ÄktB den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (ansökan kommer in till tingsrätten). Det samlade värdet av allt giftorättsgods som finns vid denna tidpunkt ska således ingå i bodelningen.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2627)
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?
2020-09-17 Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?
2020-09-15 Ska egendom utomlands ingå i bodelning?
2020-09-13 Vad krävs för ett giltigt gåvobrev av en fastighet?

Alla besvarade frågor (84124)