Bodelning och fördelning av arv

FRÅGA
Hej,Min mammas man har gått bort (inte min pappa). De var gifta men inget testamente eller äktenskapsförord finns skrivet. De har inga gemensamma barn. Han har 3 barn sk. särkullbarn. Mamma och hennes avlidne man har ett hus värderat till 1,4miljoner. Skulderna på det är 600 tusen. Hur stor del får särkullbarnen i tusentals kronor?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om vad som gäller vid bodelning finns i Äktenskapsbalken och regler för arv finns i Ärvdabalken.

Bodelning
Eftersom din mammas make har gått bort och deras äktenskap då upplöstes, ska först en bodelning göras där makarnas egendom ska fördelas mellan dem, enligt Äktenskapsbalken 9 kap 1§ första stycket. I bodelningen ska endast makarnas giftorättsgods ingå och inte någon enskild egendom, enligt Äktenskapsbalken 10 kap 1§. Jag utgår nu från att det endast är huset som är deras giftorättsgods och som därför ska ingå i bodelningen. Värdet på huset, dvs. 1 400 000kr, ska räknas in i bodelningen. Från detta ska skulderna på 600 000kr dras av enligt Äktenskapsbalken 11 kap 2§ första stycket. De 800 000kr som återstår ska fördelas lika mellan makarna, enligt Äktenskapsbalken 11 kap 3§. 400 000kr tilldelas din mamma, medan 400 000kr tilldelas hennes make och utgör då samtidigt hans kvarlåtenskap.

Arvsfördelning
Eftersom din mammas make hade tre egna barn, utgör de hans närmaste arvingar, enligt Ärvdabalken 2 kap 1§. Eftersom de tre barnen är s k särkullbarn har de rätt att få sina arv efter sin pappa direkt om de vill det. De har dock också möjlighet att välja att avstå sina arv till förmån för din mamma som är efterlevande maka. I sådana fall får särkullbarnen istället rätt till efterarv och får ut sina arv först vid efterlevande makans bortgång. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 1§ första stycketoch 3 kap 9§.

Om de tre särkullbarnen väljer att ta ut sina arv direkt, ska de dela lika på sin pappas kvarlåtenskap, dvs. 400 000kr (under förutsättning att han inte hade några övriga tillgångar).

Hoppas att mitt svar är till din hjälp.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?