FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/09/2013

Bodelning och ersättning för sveda och värk

Min fru och jag har ansökt om äktenskapsskillnad och skall även genomföra en bodelning. Precis innan vi gifte oss fick min fru ersättning från försäkringsbolaget (sveda och värk, efter en personskada). Närmare 300000 kr. Våra gemensamma tillgångar och bohag uppgår idag till ca 150000 kr. Jag har hört att utbetald försäkring (för personskada och kränkning) inte ingår i giftorätten. Men undrar om min fru nu har skall ha alla tillgångar (jag har ingen enskild egendom)? Och om jag t o m kan anses skyldig 150000 kr?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Regler om bodelning efter äktenskapsskillnad finner man i Äktenskapsbalken. 

Det som du har hört om ersättning för sveda och värk stämmer. Eftersom att dessa belopp specifikt tillhör den skadelidande så skall de inte tas med i en bodelning. De kan liknas vid enskild egendom.

Regeln i fråga finns i ÄktB 10:2a första stycket. Värt att veta är att ersättning för inkomstförlust och andra utgifter undantas enbart om de avser tiden efter det att ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in.

I bestämmelsen ovan stadgas att även det som har trätt i stället för ersättningen (s.k. surrogation) får undantas från bodelningen. I tillämpandet av bestämmelsen kan man hämta ledning från ÄktB 7:2 6 p. Med detta menas att det som pengarna ur ersättningen används till att köpa också ska undantas från bodelningen. Teoretiskt sätt är det tämligen klart hur det fungerar, men rent praktiskt kan det vara svårare, om det exempelvis har gått en längre tid och surrogatet har hunnit genomgå flera "förvandlingar". 

Det blir så att det är den som menar att egendomen ska undantas från bodelningen som har att styrka sitt påstående. I det här fallet handlar det då om att göra gällande att egendomen antingen är egendom som ska undantas, eller utgör surrogat för sådan egendom.

Ett rättsfall som där HD har klargjort närmre om surrogation och sammanblandning av egendomen som ska undantas från bodelning med giftorättsgods, är NJA 1992 s. 773. Där fastställs att om man sätter in den enskilda egendomen (det som ska undantas) på ett gemensamt transaktionskonto så "så utsläcks inte den enskilda egenskapen utan vidare", men det kan ändå bli så om sammanblandning med giftorättsgods sker under en längre tid och bokföring inte görs.

Exempel: 300 000 enskilda kronor sätts in på det gemensamma kontot, och därefter köper någon mjölk och bröd för pengar från det gemensamma kontot. Den som hävdar att pengarna som togs ut var giftorättsgods eller inte har då bevisbördan för sitt påstående. HD fastställer i avgörandet ovan att man kan undgå denna problematik genom att hålla pengarna som ska undanhållas från bodelningen på ett separat bankkonto.

I en bodelning delas makarnas gemensamma giftorättsgods (vilket inte innefattar enskild egendom) mellan varandra. Om din fru har valt att låta dig njuta av välståndet som hennes ersättning har givit så är detta hennes beslut, och hon kan inte ge dig pengar och sedan kräva tillbaka dem.

Reglerna om jämkning av bodelningsresultat tillämpas mycket restriktivt, och av det som du har uppgett i din fråga finns inget som talar för att jämkning av bodelningen skall ske.

Jag hoppas att mitt svar kastar lite ljus över din situation,

Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?