Bodelning och enskild egendom

2019-02-18 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Har nyligen separerat men ännu inte gjort någon bodelning.Mitt ex hävdar att det arv i form av aktier han ärvt från sin mor är enskild egendom.Jag har sett ett testamente där det står att enskild egendom ska vara inom äktenskapet-men vad händer vid skilsmässa och bodelning?.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om äktenskap och bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), den hittar du här!

Vad ingår i en bodelning?

Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas giftorättsgods ska ingå 10:1 ÄktB. 7:1 ÄktB säger att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vidare följer det av 7:2 ÄktB vad som anses vara enskild egendom. Egendom som make har erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara mottagarens enskilda utgör enskild egendom enligt 7:2 3p ÄktB.

Det går motsatsvis att utläsa av 10:1 ÄktB att enskild egendom inte ingår vid en bodelning. Det innebär att när du och ditt ex har genomfört en skuldtäckning och ska dela lika på det som återstår av det sammanlagda giftorättsgodset kommer du inte ha rätt att få ta del av värdet på aktierna 11:3 ÄktB. Avgörande här är alltså huruvida testamentet innehåller ett villkor om att aktierna ska vara ditt ex:s enskilda egendom eller inte. Det är lite oklart i din fråga huruvida ett sådant villkor existerar eller inte.

Finns ett sådant villkor blir följden som jag redan nämnt att du inte har rätt att få ta del av aktieinnehavets värde. Föreligger inget sådant villkor utgör aktierna giftorättsgods som ska delas lika vid bodelningen enligt huvudregeln i 10:1 ÄktB & 11:3 ÄktB. Värt att notera är att 7:2 2st ÄktB utgör en presumtion om att avkastningen av enskild egendom är giftorättsgods om inget annat har föreskrivits i bl.a. ett testamente. Det här innebär att även om aktierna skulle utgöra enskild egendom så kan du ha rätt till den utdelning som är kopplade till aktierna i fråga.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2268)
2019-08-18 Vad händer med lägenheten nu när vi ska skilja oss?
2019-08-13 Skilsmässoansökan styr egendomens värde i bodelningen
2019-08-12 Fördelning av egendom vid äktenskapsskillnad
2019-08-12 Om ena maken bidragit mindre till hushållet, har den ändå rätt till hälften av egendomen vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (72058)