Bodelning och det gemensam huset vid samboförhållande.

FRÅGA
Vad gäller vid bodelning då en av parterna flyttar från det gemensamt inköpta hemmet? Vem ska hävda bodelning och finns det någon tidsfrist på att hävda bodelning? Eller ska alltid partern som bor kvar i huset köpa ut den andre? Det fanns ingen skrivet samboavtal och det är barn inblandat.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du och din partner är sambos. Att du vill veta om det ska ske en bodelning automatiskt eller om någon måste hävda det. Tolkar det också som att du vill veta om partnern alltid ska köpa ut den andra från huset. Sambolagen är därför tillämpliga.

Vem ska hävda bodelning och tidsfristen?
En bodelning behövs inte göras när det är ett samboförhållande. Vill någon av parterna att en bodelning ska ske måste du eller din partner begära det. Det spelar ingen roll vem som hävdar en bodelning men någon av er måste göra det. Det sker således inte automatiskt. Begäran om en bodelning måste ske inom ett år från det att samboförhållandet upplöses (8 § Sambolagen). Oberoende av om ena parten har flyttat eller inte.

Bostaden?
Om en partner begär det (eller båda) ska en bodelning göras. I bodelningen ska bara egendom som är samboegendom ingå. Oftast är det bostad och bohag är oftast samboegendom, framför allt om det har köpts för gemensam användning (3, 4 och 9 § Sambolagen).

Eftersom bostaden är gemensamt inköpt bör huset vara samboegendom (3 § Sambolagen). Om en bodelning sker ska då varde part ha rätt till 50 % av huset värde, eftersom värdet av huset ska delas på hälften.

Huset kommer dock att tillfalla den som bäst behöver det om du och din partner inte kommer överens om vem som ska ha huset. Men den som får huset ska kompensera den andra parten för dennes del av värdet. Antigen avräknar parten (som får huset) huset på sin lott i bodelningen (dvs. genom att kompensera den andra parten med annan egendom som ingår i bodelningen) eller betala motsvarande belopp i pengar (16 § och 17 § Sambolagen).

Dock om värdet på bostaden är litet så behöver bostaden inte avräknas eller kompenseras. Då får personen bostaden utan att behöva köpa ut den andra partnern. Men detta föreligger bara om värdet är ringa. Annars är det vanligtvis så att den som får bostaden som måste köpa ut den andra, eller avräkna sig bostaden på andra delar som ingår i dennes lott. Så den partnern som i slutändan kommer att få bostaden kommer vara tvungen att "köpa ut" den andra parten, eftersom den parten som inte får bostaden har rätt till en del av värdet av bostaden.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll