Bodelning och bostadsrätt i samboförhållande

FRÅGA
Hej,jag och mitt ex köpte 2008 en bostadsrätt för 2 300 000, med lån på 2,2. (vi satte in 50 000 vardera). Hösten 2015 flyttade han ut. Han står dock fortfarande kvar som ägare på bostaden (men jag har stått för alla kostnader själv sedan han flyttade). Vi fick en värdering gjord förra året i samband med att lånen skrevs om och lgh värderades då till samma som inköpspris, dvs 2,3 milj.Jag vill nu stå som ensam ägare. Banken har godkänt att jag står som ensam låntagare. Hur kan vi gå tillväga? Vi har inte gjort någon bodelning. Hur kommer vi fram till vilken summa jag ska betala exet? Hur går man tillväga rent konkret för att "ta bort" honom som ägare? Vilka skatter bör vi räkna med på de olika lösningar som finns?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår i det följande att ni inte har ingått något samboavtal.

För att egendom i ett samboförhållande ska bli föremål för bodelning krävs att egendomen är så kallad samboegendom. Gemensam bostad och bohag är samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen), dvs syftet med förvärvet måste ha varit att ni två skulle bo där tillsammans, vilket verkar vara fallet. Bostadsrätten är således samboegendom.

Samboegendom fördelas mellan samborna genom bodelning, om någon av samborna begär det, 8 §. Antingen du eller din före detta sambo måste således begära att bodelning ska ske, och denna begäran ska ske inom ett år efter det att samboförhållandet upphör, vilket det gjorde hösten 2015 när din före detta flyttade ut. Följden av att någon sådan begäran inte sker inom ett år är att den ena förlorar sin rätt. Med denna rätt avses anspråket på hälften av samboegendomen som ska tillfalla båda samborna vid bodelningen (se 14 §).

Du har inte angett specifikt datum och det kan alltså vara så att det ännu inte har gått ett år sen din före detta flyttade ut, men om det har gått mer än ett år kommer alltså inte någon bodelning att ske, såvida inte någon av er har begärt det. Den som menar att han/hon har begärt bodelning har bevisbördan för detta.

Mot bakgrund av detta blir mitt råd att avvakta och inte begära bodelning. Eftersom bostadsrätten är i din besittning, det är din före detta som har flyttat ut samt att banken har godkänt dig som ensam ägare är det din före detta som förlorar sin rätt till bostaden och bohaget om bodelning inte sker. Detta innebär ju i sin tur att du inte kommer behöva kompensera honom för varken bostaden eller bohaget utan dessa tillgångar förblir dina. Om det redan är mer än ett år sen han flyttade ut så är tiden ute och bodelning ska inte ske, även om din före detta skulle begära det.

Skulle det vara så att någon av er redan begärt bodelning så ska denna ske och hälften av samboegendom, dvs bostad och bohag som har köpts för gemensamt bruk, ska delas lika mellan er. För att få detta till stånd bör man anlita en familjerättsjurist.

Angående din fundering kring skatter kan sägas att förvärv genom bodelning är skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85478)