Bodelning och betydelsen av enskild egendom

2020-07-31 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag och min man ska skiljas. Han kommer kräva hälften av mina egna sparade tillgångar. Även pengar jag arvt. Vi har tyvär inte skrivit något äktenskapsförord. Så kan han verkligen få hälften av mina besparingar och fonder. Eller kan jag bestrida detta. Vi har inga gemensamma barn. Dock har jag ett barn.Vh Helena Sjöberg ni kan svara mig på min mail lillasimba79@hotmail.com
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) (1987:230) som reglerar frågor gällande äktenskap.

Jag tolkar din fråga som att ni inte har ett äktenskapsförord, vilket innebär att dina besparingar inte kan anses vara enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §). Med enskild egendom menas alltså egendom som inte kommer att beaktas vid en bodelning vid äktenskapets slut. Egendom som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). I detta fall verkar det som att det finns endast giftorättsgods, vilket innebär att båda makarnas hela egendom beaktas vid äktenskapets slut. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att din man får hälften av dina besparingar. Besparingarna är alltså dina, men det måste beaktas vid en skilsmässa då egendomen inte är enskild. Om din man till exempel äger en lägenhet som inte är enskild egendom kommer detta även att vara giftorättsgods. När värdet på bådas egendom har beräknats så kommer själva fördelningen mellan makarna att ske.

Jag ska försöka att förtydliga situationen genom ett exempel:
Dina besparingar har ett värde på 100 000 kr och utöver det så äger du hälften av ert gemensamma hus som har ett totalt värde på 200 000 kr. Din make äger andra hälften av huset och har även egna besparingar på 50 000 kr. Allt detta är alltså giftorättsgods, vilket innebär att din egendom är värd 200 000 kr och makens egendom är värd 150 000 kr. Efter det ska bådas egendom adderas och efter det så ska den totala summan (350 000 kr) fördelas mellan er. Det innebär att båda har rätt till 175 000 kr. Det innebär att din man skulle ha rätt att kräva 25 000 kr från dig. Din man har alltså inte nödvändigtvis rätt till hälften av dina besparingar. Det som spelar roll är alltså båda makarnas totala egendom som är giftorättsgods.Sammanfattning:

Din man har alltså ingen automatisk rätt till hälften av dina besparingar, men det ska räknas med i bodelningen då det inte är enskild egendom. Det kan tyvärr resultera i att din make har rätt till en del av det, men endast om din förmögenhet är större än din makes.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2753)
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?
2021-02-28 Vad ska du göra om din f.d. partner inte vill samarbeta för att få till stånd en bodelning?
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Alla besvarade frågor (89850)