Bodelning och arvsskifte med särkullbarn

2019-02-10 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej !Min far avled för några dagar sedan. Jag är enda barnet eller var enda barnet. Ett särkullbarn finns. Han är fem år äldre än jag och min far har aldrig nämnt honom.Vad gäller nu? Min mor står på huset och har en del eget kapital. Min far har också en del kapital. De har inga gemensamma konton eller egendomar. Ärver särkullbarnet den hushållets sammanlagda förmögenhet eller bara min far? Hur mycket ärver han?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte om din mor och far var gifta vid din fars bortgång. Då denna detalj är väsentlig kommer jag att besvara frågan utifrån båda situationer.
Svaret på din fråga återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB), sambolagen (SamboL) samt ärvdabalken (ÄB).

Om din far och mor var gifta
Om din far och mot var gifta ska först bodelning ske enligt bestämmelserna i ÄktB. Därefter ska arvet fördelas enligt reglerna i ÄB.

Bodelning
Då ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses vid den ena makens död (1 kap. 5 § ÄktB).

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods definieras negativt i lagen på så sätt att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). I 7 kap. 2 § ÄktB återfinns en uttömmande lista på vad som utgör enskild egendom.
Har din mor eller far egendom som är enskild genom en sådan föreskrift som återfinns i 7 kap. 2 § ÄktB, ska således denna egendom undantas bodelning.
Om all egendom är giftorättsgods, ska dock samtliga tillgångar beräknas. Av 11 kap. 2 § ÄktB framgår att eventuella skulder ska räknas av, och vad som därefter kvarstår ska sedan delas lika mellan din mor och far (11 kap. 3 § ÄktB).
Vad din far erhåller från denna bodelning (samt eventuell enskild egendom) utgör hans arvskifte.

Arvskifte
Du och din fars andra son utgör bröstarvingar till din far. Det är således ni som ingår i den första arvsklassen och delar lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB).
Om din far och mor var gifta vid din fars bortgång, kommer din mor att ärva din andel enligt 3 kap. 1 § ÄB. Din fars son, som är ett särkullbarn, har dock rätt att få ut sin andel med detsamma (3 kap. 1 § 1 st. ÄB).

Om din far och mor inte var gifta
Om din far och mor inte var gifta ska bodelning ske enligt bestämmelserna i SamboL. Därefter ska arvet fördelas enligt reglerna i ÄB.

Bodelning
Av 8 § SamboL framgår att bodelning ska ske om din mor begär det. I bodelningen ingår samboegendom. Av 3 § SamboL framgår att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensamt bruk. Vid bodelning ska först sambornas andelar samboegendomen beräknas (12 § SamboL).
Vid beräkningen ska eventuella skulder räknas av (13 § SamboL). Vad som återstår av samboegendomen ska sedan delas lika mellan samborna (14 § SamboL).
Det som din far erhåller från samboegendom samt eventuell annan egendom utgör hans arvskifte.

Arvskifte
Du och din fars andra son utgör bröstarvingar till din far. Det är således ni som ingår i den första arvsklassen och delar lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Då din far och mor inte är gifta i detta scenario, har du rätt att erhålla din arvslott med detsamma.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (495)
2019-05-15 Särkullbarns arvsrätt
2019-04-30 Finns det ett register eller en databas för mottagna arv?
2019-04-24 Måste alla dödsbodelägarna vara närvarande vid arvsskiftet?
2019-04-24 Gåva till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv. Man kan inte kräva att få förskott på arv.

Alla besvarade frågor (69131)