Bodelning och arvsskifte

Vi är två helsyskon och ett halvsyskon på mammas sida. Mamma och pappa gick bort nästan samtidigt, men mamma först. Hur ska arvet fördelas? Enligt vår familjerättsjurist ska ALLA deras tillgångar slås ihop, alla skulder dras ifrån och kvarvarande belopp delas i två högar - den ena delar helsyskonen på hälften, den andra delar alla tre lika på. Men enligt våra föräldrars banks jurist delas alla GEMENSAMMA tillgångar enligt ovan, men mammas enskilda konton delas på tre och pappas enskilda konton delas på två. Eftersom de hade olika belopp sparade blir det en viss skillnad. Dessutom finns en uppskjuten reavinstskatt på pappa för det hus de införskaffade gemensamt efter att de gift sig men som stod skrivet på pappa. Om familjerättsjuristen har rätt dras reavinstskatten bara bort från tillgångarna, men om bankjuristen har rätt, vilka är juridiskt skyldiga att betala skatten - bara helsyskonen eller alla tre och i så fall i vilka proportioner? Mamma och pappa var gifta sen knappt 50 år och hade delad ekonomi. Det finns inget testamente och inget äktenskapsförord. Tacksam för ett klarläggande!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga handlar om hur bodelning mellan makar ser ut samt hur arv ska fördelas. När en make dör görs en bodelning där makarnas tillgångar fördelas. En tillgång kan antingen vara giftorättsgods eller enskild egendom. I 7:2 Äktenskapsbalken (ÄktB) anges vad som är enskild egendom och 7:1 ÄktB anger att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. När bodelning görs anger man först makarnas tillgångar och vilken karaktär dessa har samt om det föreligger några skulder. Efter detta subtraheras skulderna från tillgångarna. Kvarstående belopp av de båda makarnas giftorättsgods adderas och delas sedan upp i två lika stora delar. Under förutsättning att varken din pappa eller hans fru haft enskild egendom eller skulder kommer de få lika mycket tillgångar efter bodelningen. Det centrala i ditt fall är alltså om pengarna på dina föräldrars enskilda konton är enskild egendom enligt 7:2 ÄktB, en pengarna på kontona enskild egendom kommer de att undanhållas från bodelningen och således tillfalla den ena maken.

Angående din fars reavinstskatt så räknas denna som en skuld och denna kommer därför subtraheras från giftorättsgodset varpå kvarståendes belopp sedan kommer att ingå i bodelningen. Med andra ord kan din pappa täcka sina skulder med giftorättsgodset innan bodelning.

När bodelningen är klar ska arvet fördelas. Om inget annat har angivits i ett testamente är utgångspunkten den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen återfinns i Ärvdabalken och anger att bröstarvingar ärver sina föräldrar, 2:1 ÄB Kvarlåtenskapen efter din mor kommer fördelas mellan hennes tre barn dvs dig, ditt helsyson och ditt halvsyskon, i lika stora delar. Arvet efter din far kommer att fördelas mellan dig och ditt helsyskon i två lika stora delar.

Vänliga Hälsningar,

Mikaela NordhRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000