Bouppteckning och arvsskifte

Jag är ett särkullebarn och min biologiske far och hans nya fru och har 2 gemesamma barn.

Min fars nya fru avled för en tid sedan och ett testamente fanns som sa att den make som överlevde den andra skulle ha fri förfoganderätt över hans/hennes tillgångar.

Bouppteckningen efter fars nya fru uppger hennes giftorättegods till totallt 460000 och min fars giftorättegods till 900000.

Nu har även min biologiske far avlidit och då kommer frågan om kvotering av efterarvsrätt upp via mina 2 halvsyskon som vill att kvoten 50/50 ska gälla.

Jag hävdar att kvoten ska vara enligt skillnaden i giftorättegods vid min fars frus bortgång. Dvs kvoten bör vara 34/66 har jag fel?

Det finns ytterligare en omständighet vid arvsskiftet min far köpte en fastighet några år efter sin frus död, ska även denna fastighet ingå i kvoteringen för arvet till mina 2 styvsyskon?

Fastigheten betingar idag ett marknadsvärde på ca 5 miljoner.

Tacksam för ett gott råd!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga handlar om hur bodelning mellan makar ser ut samt hur arv ska fördelas. När en make dör görs en bodelning där makarnas tillgångar fördelas. En tillgång kan antingen vara giftorättsgods eller enskild egendom. I 7:2 Äktenskapsbalken (ÄktB) anges vad som är enskild egendom och 7:1 ÄktB anger att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. När bodelning görs anger man först makarnas tillgångar och vilken karaktär dessa har samt om det föreligger några skulder. Efter detta subtraheras skulderna från tillgångarna. Kvarstående belopp av de båda makarnas giftorättsgods adderas och delas sedan upp i två lika stora delar. Under förutsättning att varken din pappa eller hans fru haft enskild egendom eller skulder kommer de få lika mycket tillgångar efter bodelningen. 1360’ kommer alltså delas på två delar och vardera make får då 680’. Vad som ingår i en bodelning anges i 10 kap ÄktB. Den del som tillhör får han dock med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att din far har rätt att förfoga över pengarna men att han inte har rätt att testamentera bort dessa, viktigt att poängtera är att den fria förfoganderätten endast avser en ideell andel och inte specifik egendom. Vid bodelningen räknas även en kvot ut som kommer ligga till grund för hur stor del av tillgången efter din fars död som de ärver med efterarvsrätt. Kvotdelen i detta fall är 1/2.

När din far nu ska ärvas används kvotdelsrätten för att räkna ut hur stor del av arvet som dina halvsyskon har efterarvsrätt till (dvs hur stor del av tillgångarna som härstammar från din fars fru). Huvudregeln är att denna rätt inte påverkas av eventuella värdeökningar eller värdeminskningar av boet. Från denna huvudregel finns vissa undantag. Om värdeökningen beror på att den efterlevande maken mottagit arv, gåva eller testamente har efterarvingarna inte rätt till denna värdeökning. Detsamma gäller om värdeökningen beror på efterlevande makes förvärvsarbete, 3:4 Ärvdabalken (ÄB). I detta fall beror boets värdeökning på ett lyckat fastighetsköp och efterarvingarna (dvs dina halvsyskon) har därför efterarvsrätt i enlighet med den kvot som bestämdes med utgångspunkt i bodelningen efter din fars nya frus bortgång.

Om inget annat har angivits i ett testamente är utgångspunkten den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen återfinns i ÄB och anger att bröstarvingar ärver sina föräldrar. Detta betyder således att du liksom dina två halvsyskon ärver från er pappa men endast dina halvsyskon ärver från deras mamma. Detta innebär att om de totala tillgångarna vid din fars bortgång är 10 Mkr har dina halvsyskon efterarvsrätt till 5 Mkr (dvs 2.5 Mkr var) och arvet från er far blir 5 Mkr som sedan splittras på tre lika stora delar där ni får var sin del.

Vänliga hälsningar,

Mikaela NordhRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000