Bodelning och arv vid sambos bortgång

hej

Har precis köpt ett radhus med min blivande sambo. Vi lägger en kontantinsats på 150 000kr var och delar lika lånet. Hon har inga barn, men jag själv har en pojke.

Vad händer vid min eventuella bortgång. Har min grabb rätt till halva husets värde och vad händer med insatsen osv...?

tacksam för ett svar

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som händer när någon avlider och efterlämnar en sambo och barn kan vara svårt att förutse, eftersom många faktorer spelar in. Det går inte heller att ge ett exakt svar utan mer kunskap om båda sambors olika tillgångar och lån. Jag kommer därför inleda med en redogörelse för de regler i sambolagen (som du hittar här) och ärvdabalken (som du hittar här) som kommer påverka er. Sedan kommer jag förklara hur detta kan påverka dig, din son och din sambo samt ge ytterligare rekommendationer. I mitt svar utgår jag från att du och din sambo inte har undertecknat något samboavtal.

Bodelning och arv vid sambos bortgång

Om en person i ett samboförhållande avlider har den efterlevande sambon rätt att begära en bodelning av deras samboegendom enligt sambolagen 8 §. Det är alltså upp till den efterlevande att besluta om detta. Samboegendom är enligt sambolagen 3 § gemensam bostad och bohag som har skaffats för gemensam användning. Gemensamt bohag innebär enligt sambolagen 6 § möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som tillhör det gemensamma hemmet. Exempelvis kan det även röra sig om hemelektronik. Däremot omfattas inte sådant som endast används för fritidsändamål, se sambolagen 7 §.

Om bodelning begärs av den efterlevande sambon, så ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas. Inledningsvis beräknas värdet av varje sambos egendom som ingår i samboegendomen. Från det sammanlagda värdet reserveras en summa för att täcka en sambos skulder. Det är som huvudregel endast skulder kopplade till samboegendomen som ska täckas. Om en sambo har skulder som inte kopplas till samboegendomen och inte kan täckas av dennes övriga egendom, så ska dessa skulder också täckas. Detta enligt sambolagen 13 §. När skuldtäckningen gjorts läggs det kvarvarande värdet av sambornas samboegendom ihop. Denna summa delas sedan lika mellan samborna och resultatet utgör parternas andelar i samboegendomen, se sambolagen 14 §. Den efterlevande sambon har enligt sambolagen 18 § alltid rätt till en andel om 2 prisbasbelopp, vilket i år motsvarar 88 600 kr. Alltså kan andelarna behöva justeras till den efterlevande sambons fördel, om en likadelning ger denne en mindre andel.

När andelarna beräknats ska de faktiska sakerna delas upp i lotter. Som huvudregel ska var part på sin lott få den egendom de själva äger. Om en sambos egen egendom inte har lika stort värde som dennes andel, ska den andre parten överlämna samboegendom. Det är också möjligt att betala motsvarande belopp. Den efterlevande sambon har alltid rätt att överta bostad och bohag, oavsett ägarförhållande, om denne bäst behöver det och omständigheter i övrigt gör det skäligt. Detta kan bli aktuellt om den efterlevande sambon t. ex. ska ta hand om ett barn, är sjuk eller lever med en funktionsnedsättning. Detta regleras i sambolagen 16 § och 17 §.

Eftersom en sambo inte har någon arvsrätt, så är det din son som ärver all kvarlåtenskap enligt ärvdabalken 2 kapitel 1 §. Kvarlåtenskapen är det som blir kvar på din sida efter en bodelning enligt ovan och all din egendom som inte ingick i en bodelning.

Radhuset

Eftersom radhuset kommer utgöra er gemensamma bostad och köps för ert gemensamma bruk, så kommer dess värde ingå i en bodelning om du går bort. Ur er samboegendom ska ni få reservera ett belopp som täcker lånen ni båda tagit för inköpet. Som huvudregel kommer din sambo ha rätt till hälften av det resterande värdet och din son har rätt att ärva resten. Vad som händer med radhuset beror på vad som händer vid lottläggningen. Din sambo kan ha rätt att överta hela radhuset, men din son kommer då få annan egendom till det värde som han har rätt till. Båda kan fortsatt också ha delade äganderätt till radhuset, vilket innebär att endera parten måste köpa ut den andre eller att radhuset får säljas om de inte vill äga det gemensamt. Dock kan din sons rätt till halva värdet inskränkas till följd av din sambos rätt till de två prisbasbeloppen om 88 600 kr. Skulle er samboegendom inte täcka detta värde, så får din sambo rätt till samtlig samboegendom. Då ärver din son din övriga egendom. Det rör sig om exempelvis bilar, banktillgodohavanden och saker för ditt privata bruk.

Sammanfattning och rekommendationer

Din sambo har alltså inte rätt att ärva dig och din son har rätt till din kvarlåtenskap. Om din sambo begär en bodelning kommer er samboegendom, inklusive radhuset, att fördelas mellan er först. Din sons rätt till radhuset och dess värde samt hans rätt till annan samboegendom beror därför på din sambos rätt till 2 prisbasbelopp och eventuella rätt att ta över er bostad. Som huvudregel delas samboegendomen lika mellan sambor och din son ärver därmed din hälft. Om en bodelning inte görs, så ärver din son allt du nu äger och därmed får han rätt till hälften av radhuset.

Eftersom det endast är en begränsad del av sambors egendom som ingår i en bodelning kan förhållanden efter en sambos bortgång ibland verka orättvisa för vissa parter. En efterlevande sambo får endast rätt till hälften av en begränsad del av sambornas egendom och ibland blir det en mycket liten summa. Din son har rätt att ärva all övrig egendom, så som besparingar på bank och sonens arv kan verka mycket stort jämför med den efterlevandes sambons del av samboegendomen. För att bli säker på konsekvenserna i händelse av din eller din sambos bortgång kan det därför vara en fördel att skriva samboavtal enligt sambolagen 9 §, ingå äktenskap eller skriva testamente enligt ärvdabalken 10 kapitel 1 §.

Ett samboavtal innebär att ni kan avtala om att bodelning enligt sambolagen inte ska ske. Det gå även att avtala att viss egendom, så som ett radhus, inte ska ingå i en bodelning enligt sambolagen. Att ingå äktenskap innebär ett större skydd för den efterlevande partnern, då denne får rätt till makesarv enligt ärvdabalken 3 kapitel 1 §. Detta innebär att den efterlevande ärver den avlidnes kvarlåtenskap. Den först avlidnes barn får sitt arv när den efterlevande maken avlider. Om du har tydliga önskningar om hur mycket, eller vad som ska tillfalla din son, din sambo eller andra personer, så kan du reglera detta genom ett testamente.

Vi på Lawline hjälper gärna till med samboavtal och testamente via vår avtalstjänst online, som du hittar här. För att få klarhet i mer komplexa frågor och få ytterligare hjälp att utforma avtal eller testamente kan du också få hjälp av erfarna jurister på Familjens jurist. Du kan få hjälp med tidsbokning här.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning