Bodelning och arv när sambo avlider

Hej! Jag har köpt ett hus som kommer att bli gemensamt boende för mig och min sambo. Jag står som ägare 100% på huset (bolånet är också på mitt namn). Jag har ett barn, min sambo har två men vi har inga gemensamma barn. Vad händer om jag dör först? Vem ärver mig, min sambo eller mitt barn? Vem kan ansöka om bodelning?

Men om min sambo dör först vad har barnen för rätt när det gäller bostaden?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Viktigt att veta är att sambor enligt ärvdabalken inte har någon självständig arvsrätt efter den först avlidne sambon. Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken är det därför ditt barn som ärver din kvarlåtenskap när du dör. Det går dock att upprätta ett testamente till förmån för sambo, men bröstarvingar har ändå alltid rätt till åtminstone sin laglott.

När ena sambon avlider är det därför en bodelning som blir aktuell om det skulle begäras enligt 8 § sambolagen. En sådan begäran måste, om samboförhållandet upphör genom att ena sambon avlider, framställas senast vid bouppteckningens förrättande. I en bodelning är det endast samboegendom som skall ingå. Enligt 3 § sambolagen är det sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Även om endast ena sambon betalat för bostaden eller bohaget och ensam blivit ägare utgör det samboegendom om det förvärvats för gemensam användning. Vilken egendom som utgör samboegendom framgår närmare av 4–7 §§ sambolagen.

Enligt 18 § sambolagen är det endast den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning. Om du dör först är det alltså din sambo som bestämmer om en bodelning skall ske. Om din sambo däremot dör först är det du som bestämmer om en bodelning skall ske.

Den sambo som överlever den andra kan därför överväga om det är förmånligare att begära bodelning eller inte. Om den efterlevande sambon har mindre samboegendom än den avlidne och efter en bodelning enligt sambolagens regler får överta samboegendom från den avlidne parten, kommer ju den efterlevande sambon tjäna på att begära bodelning av samboegendomen.

Om ingen bodelning förättas, kommer den avlidne sambons arvingar ärva den samboegendom som den avlidne ägde och den efterlevande sambon behåller den samboegendom som denne äger. Om du som efterlevande sambo ej begär bodelning och själv äger bostaden har inte din sambos arvingar någon möjlighet att ärva någon del av det. Om istället du dör först kan din sambo begära bodelning där den gemensamma bostaden och bohaget då skall delas lika. Enligt 16 och 18 §§ sambolagen har också efterlevande sambo förmånen, om denne begär bodelning, rätt att få bostad och bohag på sin lott, men kan då komma att behöva utge skifteslikvid till den avlidnes arvingar.

Vänligen

Hanna SkoglundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning