Bodelning och arv när en sambo avlider

Hej.

Jag undrar vad som händer om jag skulle gå bort. Är idag sambo och vi har 2 gemensamma barn, 2bilar som står på mig, ett radhus vi båda står på. Vem ärver mig och hur blir det med förmyndare?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Regler om sambor finns i sambolagen (2003:376), se här. Det föreligger ingen arvsrätt för sambor vilket innebär att om du skulle avlida så ärver inte din sambo din kvarlåtenskap. Det är i stället dina två barn som har arvsrätt efter dig och de ska alltså dela på dina tillgångar om du går bort.

Om du avlider så ska en bodelning göras genom att samboegendomen som du och din sambo hade fördelas mellan din sambo och då dina arvingar, det vill säga era barn. För att en bodelning ska ske så krävs det dock att din sambo begär att en bodelning ska ske, och detta ska göras senast när bouppteckningen förrättas (se sambolagen 8 §, här). Om detta inte begärs av din sambo så tillfaller hela din kvarlåtenskap, inklusive viss samboegendom, dina barn som arv. Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag som skaffats för gemensam användning (se sambolagen 3 §, här). Alltså, i en bodelning kommer endast sådant som du och din sambo köpt tillsammans för gemensam användning att ingå. Bilar ingår dock inte i en bodelning mellan sambor. Den del av samboegendomensom tillfaller din sida, det vill säga hälften, ärver dina barn tillsammans med resten av dina tillgångar.

Vårdnaden av era barn kommer att tillfalla din sambo som då förvaltar barnens tillgångar som förmyndare. Eventuellt blir en överförmyndare aktuellt i ert fall beroende på värdet av de tillgångar som dina barn ärver, och överförmyndaren kommer då bland annat avgöra om tillgångarna får disponeras eller spärras samt att särskild så kallad överförmyndarkontroll kan bli aktuellt. Din sambo måste då bland annat få samtycke från överförmyndaren i vissa fall då tillgångarna ska disponeras. Regler om detta hittar du i föräldrabalken (1949:381), se här.

Hoppas detta gav svar på dina funderingar!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”