Bodelning och arv enligt sambolagen

FRÅGA
Hej! Min mor har gått bort och hon hade en sambo. Jag undrar nu hur det går till vid boupptäckningen. Vad har jag rätt till? Hon äger en bil, snöskoter m.m och så har de ett radhus som de köpt ihop. Kontanta medel som sitter på hennes konton kommer dessa ärvas av mig som enda barn eller har sambo rätt till något av det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En sambo har som huvudregel inte rätt att ärva den andra sambon efter dennes bortgång. Kvarlåtenskapen tillfaller istället den avlidnes barn eller släktingar.

Lagen uppställer dock andra regler om en viss egendom utgör samboegendom. Vad som ingår i sambobodelningen är sambors gemensamma bostad och bohag som skaffats för gemensamt bruk (se SamboL 3 §). Eftersom din mamma och hennes sambo köpte radhuset för gemensamt bruk, anses det som samboegendom. När ett samboförhållande upphör, kan den efterlevande begära bodelning och samboegendomen (radhuset) fördelas därmed lika mellan samborna (Se SamboL 8 §). Det belopp som skulle tillfalla din mor efter bodelningen, tillfaller istället dig och inte hennes efterlevande sambo.

Det finns dock skyddsregler till förmån för den efterlevande sambon. Vid bodelningen har den efterlevande sambon alltid rätt att få ut samboegendom som motsvarar två gånger det prisbasbelopp som gäller vid dödsfallet enligt SamboL 18 §.

Vad gäller i ditt fall så har du som bröstarvinge rätt att ärva allt från din mamma, så länge egendomen inte utgör samboegendom. Även enskild egendom som tillhör hennes sambo och som inte utgör samboegendom, tillfaller hennes sambo.

Sammanfattningsvis har du rätt att ärva bilen, snöskotern och pengarna som finns på din mammas konto samt hälften av värdet av radhuset.

Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!

Vänligen

Melina Memar
Fick du svar på din fråga?