FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal03/08/2016

Bodelning när samboförhållandet upphört

Hej!

Jag och min sambo köpte vår gemensamma bostad i maj 2015 och separerade tyvärr i februari detta år. När vi köpte bostaden valde vi att inte skriva något samboavtal. Min sambo gick in med kontantinsats och vi tog ett varsitt lån hos banken. I vårt köpeavtal som vi skrev på när vi köpte lägenheten framgår det att jag endast äger 40% av bostaden och han 60% (iom kontantinsatsen).

Vi ska nu sälja lägenheten. Det mesta som vi har i lägenheten har vi införskaffat för gemensamt bruk.

Så nu till mina frågor:

1. Hur påverkar ett köpeavtal min situation vid försäljning av bostad? Då det framgår tydligt i köpeavtalet att jag endast äger 40% av bostaden, är det också det jag har rätt till att begära tillbaka vid försäljning eller har jag enligt lag rätt till 50%?

4. Om man inte vill betala höga juristkostnader och vända sig till tingsrätten, finns det andra sätt att bodela?

5. Det har knappt gått ett år sedan införskaffandet av bostaden. Hur ställer sig lagen inför det vid en bodelning?

Jag hoppas att jag har gjort mig förstådd.

Uppskattar verkligen er tid.

Tack på förhand,

Vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad tråkigt att ni har separerat, jag hoppas kunna reda ut dina frågor nedan.

Regler som rör samboförhållanden finns i sambolagen.

I lagens mening avses ett samboförhållande när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll enligt 1 § sambolagen. Samboförhållandet upphör sedan den dagen ni flyttar isär, om någon av er gifter er eller avlider enligt 2 § sambolagen. Lägenheten utgör samboegendom eftersom ni köpt den för gemensam användning enligt 3 § sambolagen och det inte finns några tillämpliga undantag. Allt bohag ni införskaffat för gemensamt bruk är även det samboegendom enligt 3 § sambolagen.

Bodelning är inte obligatoriskt när ett samboförhållande upphör utan någon av er måste begära att samboegendomen ska fördelas mellan er genom bodelning vilket framgår av 8 § sambolagen. Bodelningen ska sedan göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. En begäran om bodelning måste framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde.

Vid en bodelnig ska era respektive andelar i samboegendomen beräknas enligt 12 § sambolagen. När detta görs så får ni dra av era respektive skulder som ni hade när samboförhållandet upphörde. Sådana fodringar som inte är förenade med särskild förmånsrätt i samboegendom och inte heller på något annat sätt går att hänföra till samboegendom får ni täcka med samboegendom endast i den mån betalning inte kan erhållas ur er övriga egendom. Detta framgår av 13 § sambolagen. Det som återstår av samboegendomen sedan avdrag gjorts för att täcka skulder lägger ni samman. Detta värde delas sedan lika mellan er enligt 14 § sambolagen. Detta innebär att all samboegendom som ni tar in i bodelningen kommer klumpas ihop för att sedan delas mellan er vilket innebär att du får del av 50 % av lägenhetens värde men din ex-sambo och du kommer få täckning för de eventuella skulder ni har på den.

Ni kan själva genomföra en bodelning om ni är överrens om hur den ska gå till och behöver då inte vända er till någon jurist eller vända er till tingsrätten för att få en bodelningsförrättare. Det är dock bra att skriva ett bodelningsavtal, inte minst för att den andra sambon efteråt inte ska kunna komma med ytterliggare krav. Ni kan få hjälp att upprätta ett sådant här.

Att det knappt var ett år sedan ni köpte bostaden spelar ingen roll i lagens mening utan istället ger den en öppning för att om samboförhållandet inte varit så långvarigt eller om ni sambos har väldigt olika ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt innebär att det skulle vara oskäligt att en av er sambos när samlevnaden upphör skall lämna egendom till den andra i den omfattningen som följer av vanliga bodelningsregler så kan den förstnämnda sambon få behålla mer av sin egendom enligt 15 § sambolagen.

Hoppas det var svar på dina funderingar!

Vänliga hälsningar,


Hanna RappmannRådgivare