Bodelning när samboförhållandet upphör

FRÅGA
Hej, Jag (K) och M har varit sammanboende i fem år och ska nu flytta isär. När vi flyttade samman hade jag en villa som vi har bott i. Villan är värderad till 1 200 000 kr. vi har köpt möbler och husgeråd tillsammans som värderas till 60 000 kr. Dessutom har jag nyligen köpt en soffgrupp för 20 000 kr. M har under sambotiden köpt en båt som är värderad till 100 000 kr. Tillsammans har vi köpt en bil som är värderad till 140 000 kr. Bilen är belånad med 60 000 kr. Kan du hjälpa oss att göra en värdemässig fördelning av boet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sambolagen är tillämplig

Sambolagen tillämpas när två personer har ett gemensamt hushåll och bor tillsammans i ett parförhållande (1 § sambolagen). Samboförhållandet upphör när personerna flyttar isär (2 § 2 p. sambolagen). När samboförhållandet upphör kan samborna begära att en bodelning ska genomföras. Då är det samboegendomen som ska fördelas lika mellan parterna genom bodelning (8 § 1 st. sambolagen). Samboegendom består dels av sambornas gemensamma bostad och dels av sambornas gemensamma bohag, förutsatt att egendomen förvärvats i syfte att den ska användas gemensamt av samborna (3 § sambolagen).

Vilken egendom ska ingå i bodelningen?

Du har angett att du och din sambo bodde tillsammans i en villa som du ägde innan din sambo flyttade in i den. En villa kan visserligen utgöra "sambors gemensamma bostad" och därmed omfattas av bodelningen enligt sambolagen (5 § 1 p. sambolagen). Villan köptes dock inte av er i syfte att ni skulle använda den gemensamt. Av denna anledning utgör villan inte samboegendom. Den ska således inte ingå i bodelningen.

Ni har köpt möbler och husgeråd tillsammans som värderas till 60 000 kronor. Med sambors gemensamma bohag avses bland annat möbler och annan lös egendom som ska användas i det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Detta förutsätter dock att egendomen inte enbart är tänkt att användas av en av samborna. Egendom omfattas inte heller om den huvudsakligen har använts för fritidsändamål. Då det inte specifikt är angivet vilken typ av egendom det är fråga om, utgår jag ifrån att de aktuella möblerna och husgeråden uppfyller dessa kriterier. Möbler och husgeråd utgör samboegendom. Även den soffgrupp som du nyligen köpt för 20 000 kronor utgör samboegendom.

Däremot kan en bil inte anses vara avsedd för det gemensamma hemmet och bilen utgör av denna anledning inte samboegendom. Ni har köpt bilen tillsammans vilket betyder att samäganderättslagen blir tillämplig (1 § lag om samäganderätt). Utgångspunkten är då, om ni inte har avtalat om något annat, att ni delar lika på egendomen. Om ni inte kan komma överens om hur ni vill göra med egendomen kan ni i värsta fall begära att egendomen ska säljas på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Annars är upp till er hur ni vill göra med bilen. Båten som köptes av din sambo är inte heller egendom som kan anses vara avsedd för det gemensamma hushållet. En båt får dessutom anses vara avsedd huvudsakligen för fritidsändamål (7 § sambolagen).

Bodelning

Det betyder alltså att den egendom som ska ingå i bodelningen är möblerna och husgerådet som värderas till 60 000 kronor samt soffgruppen som värderas till 20 000 kronor. Vid genomförande av en bodelning ska först och främst sambornas andelar beräknas (12 § sambolagen). Sedan ska sambornas skulder avräknas från egendomen så att skulderna täcks (13 § sambolagen). Den samboegendom som är kvar efter att skulderna har avräknats, ska delas lika mellan samborna (14 § sambolagen). Den egendom som inte ingår i bodelningen får ägaren till egendomen behålla.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93181)