Bodelning när samboförhållande upphör och vad som utgör samboegendom

FRÅGA
Min sambo har innan mej haft ett förhållande från att han va 17-25 år. Dom delade på sej i december och har inga barn. När dom delade på sej fick hon ta exakt va hon ville från bohaget o sen begärde hon 15.000kr vilket hon även fick. Han står på alla papper och kontrakt då han köpte huset när han va 22 och hon fick inte stå med eftersom hon saknade inkomst och inte jobbat/jobbar. Nu (oktober) hör hon av sej och vill ha pengar för huset även att hon aldrig betalat något eftersom hon saknat inkomst. Har hon laglig rätt till detta om hon skulle ta detta till domstol innan december ?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
När ett samboförhållande upphör så kan man göra en bodelning. I en bodelning ska samboegendom ingå enligt 8 § sambolagen, se här. Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag enligt 3 § sambolagen, se här. För att egendom ska räknas som gemensam så ska egendomen vara köpt för att makarna ska ha den gemensamt. Detta kan man utläsa av till exempel 5 § sambolagen, här. I denna paragraf räknar man upp olika punkter som utgör sambors gemensamma hem och i varje punkt så är ett kriterium för att bostaden ska vara samboegendom att den är avsedd att vara sambornas gemensamma hem och att bostaden innehas för det ändamålet. En bostad som köpts utan ändamål att vara sambornas gemensamma hem utgör således inte samboegendom.

I detta fall kommer alltså villan troligtvis att räknas som samboegendom. Det spelar ingen roll om ena parten köpt den om den köptes för att parterna skulle ha den som deras gemensamma hem. Således skulle villan ingå i en eventuell bodelning och då har parterna rätt till hälften var av bostaden.

Bodelning sker inte automatiskt som vid skilsmässa. För att en bodelning ska ske när ett samboförhållande upphör krävs enligt andra stycket i 8 § sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P8S2, att någon av parterna begär en bodelning och att hen begär det senast ett år från att förhållandet upphörde.
Således kan din sambos föredetta ha rätt till en del av huset om hon begär en bodelning senast ett år från det att de gjorde slut. Gör hon det senare har hon förlorat rätten till bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2813)
2021-01-27 Kan min sambo slänga ut mig ur vår lägenhet?
2021-01-27 Husvagn och samboegendom
2021-01-26 Förbättring av fast egendom i ett samboförhållande
2021-01-25 Vad kan jag göra för att min sambo ska ärva mitt fritidshus?

Alla besvarade frågor (88540)