Bodelning när ett samboförhållande upphör

2020-12-28 i Bodelning
FRÅGA
Min dotter är sambo och vill nu separera. Hon & hennes sambo har ett gammalt hus tillsammans som de har byggt ut och renoverat. Övervåningen är inte färdigställd, mycket arbete kvar, allt tar lång tid eftersom de gör allt själva, det här är sjätte året. Hur ska dom tänka och göra ? Min dotter vill flytta så fort hon hittar en lägenhet. De har ett barn tillsammans som de kommer att ha delad vårdnad om. Att sälja huset som det är nu vill de inte. Han vill bo kvar i huset och tycker då att min dotter ska betala både på huslånet + sin hyra på en lägenhet, Är detta rimligt? Har ni några förslag hur de ska göra och vem ska de ta hjälp av.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller när ett samboförhållande upphör regleras i sambolagen (SamboL).

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär ellerom någon av samborna avlider (2 § SamboL).

Ett förslag är att din dotter begär att bodelning ska ske. Vid bodelning ska sambornas samboegendom fördelas mellan dem. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (8 § första stycket SamboL). Begäran om bodelning måste framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket SamboL).

Vid en bodelning ska samboegendom ingå, det vill säga sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Om huset har förvärvats för gemensam användning ska det ingå i bodelningen. Utifrån de andelar som har beräknats för samborna vid en bodelning skall samboegendomen fördelas mellan dem på lotter (16 § första stycket SamboL). En lämplig lösning vore därför om din dotters tidigare sambo övertar bostaden och att din dotter får egendom ur samboegendomen som motsvarar det värde som hon har rätt till. Om det inte finns samboegendom som motsvarar värdet kan sambon som övertar bostaden betala motsvarande belopp till den andre (jfr 16 § och 17 § SamboL).

Jag rekommenderar dig att boka tid med vår juristbyrå för att få hjälp med ärendet. Här kan du boka tid.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2784)
2021-04-21 Kan man kräva tillbaka pengar efter avslutat äktenskap?
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad

Alla besvarade frågor (91414)