Att bodela när ena maken övertar fastighet och tillhörande lån

2017-10-13 i Bodelning
FRÅGA
Min man har ett privat lån på 400000! Och jag har ett lån på ca 280000kr! Vi har en fastighet som ska värderas och han ska bo kvar. Hur räknas mina skulder gentemot hans! Vi har ett fastighetslån på 600000 och inget äktenskapsförord! Om vi får en värdering på 1500 000kr vad ska jag då få av min man då våra skulder har räknats in!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att ni (i) äger lika delar i fastigheten, och (ii) står som medlånstagare på det tillhörande lånet. Det innebär att ni sinsemellan är skyldiga 300' var, men att ni inför långivaren svarar en för alla, alla för en, 1 § 2 st. skuldebrevslagen. I och med att uppgifter om annan egendom saknas upptar jag bara fastigheten i giftorättsgodset.

Andelsberäkning:

I bouppteckningen ska all egendom som inte har gjorts enskild genom t.ex. ett äktenskapsförord – det vill säga giftorättsgodset – ingå, 10 kap. 4 § äktenskapsbalken. Därefter ska makarnas respektive andelar fastställas, 11 kap. 1 § äktenskapsbalken. Det görs genom att vardera maken från sitt giftorättsgods subtraherar sina skulder, 11 kap. 2 § äktenskapsbalken. Återstoden – nettoöverskottet – slås därefter ihop och tudelas, 11 kap. 3 § äktenskapsbalken. Det som räknas fram genom hälftendelningen utgör vardera makens giftorättsandel och utvisar hur mycket vardera maken har rätt att erhålla netto efter det att skulderna avräknats efter att bodelningen har slutförts. I och med att din make övertar din halva av lånet samt din halva av fastigheten, kommer han lämna med en totalskuld om 1 000' och tillgångar om 1 500' – ett netto om 500'. Han ska emellertid bara ha 110' i netto vilket innebär att han kommer behöva utge en s.k. skifteslikvid om 390' till dig; tillräckligt för att du ska kunna reglera din skuld med 110' över. Din man kan ges visst anstånd med att betala skifteslikviden men det förutsätter det är skäligt och att han kan ställa godtagbar säkerhet därför, exempelvis en andel i fastigheten, 11 kap. 9 § äktenskapsbalken. Den övre gränsen för vad som kan anses skäligt lär vara ca. sex månader.

Nedan kan du se hur det beräknas, steg för steg.

Lycka till!

Steg 1

Make A

Tillgångar: (1 500' / 2) = 750'.

Skulder: 280' + (600 / 2) = 580'

Make B:

Tillgångar: (1 500' / 2) = 750'

Skulder: 400' + (600' / 2) = 700'

Steg 2

750' - 580' = 170'

750' - 700' = 50'

(50' + 170') / 2 = 110'

110' = giftorättsandel.

Steg 3

Andel = giftorättsandel + skuld.

Make A

110' + 280' = 390'

Lott =

Make B

400' + 110' + 600' = 1 110'

Lott = Fastigheten, dvs. 1 500'

Steg 4

Make A

Andel: 390'

Lott: Skifteslikvid 390'

Din make ska alltså utge en skifteslikvid till dig om 390'.

Vänligen,

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?