Bodelning mellan sambos

FRÅGA
Hej!Undrar hur det funkar med delning av saker när man varit sambo men förhållandet tog slut?Min sambo hade sedan tidigare saker som hon tog med sig in i vårt gemensamma boende, samt att vi köpte möbler, bestick & saker innan vi flyttade in i den nya lägenheten.Nu undrar jag då, hur funkar det när sakerna ska delas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bodelning vid upplösning av ett samboförhållande regleras i Sambolagen (2003:376).

Kort om samboavtal och den fria partsviljan

Viktigt att tänka på är att bodelning enligt sambolagen är en helt dispositiv bestämmelse, vilket betyder att det är fullt möjligt att bestämma att man vill göra bodelningen på annat sätt än enligt sambolagen. För att vara säker på att det går till så som man vill så gör man detta bäst genom att tillsammans teckna ett samboavtal i början av förhållandet. Om förhållandet tagit slut och inget samboavtal finns så är det dock fortfarande fullt möjligt att själva komma överens om hur man vill fördela egendomen då detta alltid är upp till parterna själva, om man kan komma överens.

Bodelning enligt Sambolagen

Bodelning enligt sambolagen, där ett samboavtal ej finns sker på följande sätt. Gemensam bostad och bohag är samboegendom om den förvärvats för gemensamt bruk (SambL 3 §), då bortser man ifrån egendom som förvärvats genom gåva eller testamente och som givaren villkorat som mottagarens enskilda (SambL 4 §). Därmed, saker och möbler som införskaffats till ert gemensamma hem för att användas gemensamt räknas som samboegendom och ska delas mellan parterna. Även bostaden, om den införskaffats för gemensamt bruk och är parternas permanenta bostad. Saker som den ena parten haft sedan tidigare och tagit med in i det gemensamma boendet är därmed inte samboegendom och ska inte ingå i bodelningen. Likaså gäller egendom som inte används i bostaden, så som en bil, båt osv., sådan egendom är inte heller samboegendom och ingår således inte i bodelningen.

Samboegendomen delas upp på andelar mellan parterna (SambL 12 §), denna andel räknas ut enligt vissa steg. En likadelning ska ske efter vardera parts skulder har dragits av från dennes egendom (SambL 13-14 §§). Det kan även ske en jämkning med hänsyn till ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter om fördelningen annars skulle bli för oskälig (SambL 15 §).

Vid bodelning mellan sambos så kan man om man välja om man vill blanda in tingsrätten och göra en bodelning, eller så kan man lösa frågan själv. Om man ska ansöka om bodelning hos tingsrätten så görs detta senast ett år efter samboförhållandet upphörde (SambL 8 §) men bodelningen görs med utgångspunkt i det egendomsförhållande som rådde när förhållandet upphörde.

Sammanfattning: Ni behöver ej följa sambolagens fördelning vid bodelning mellan sambos om ni kommer överens om att göra på ett annat sätt. Skulle ni vilja följa sambolagen så ska s.k. samboegendom ingå i bodelningen och delas efter andel. Från parternas andel dras skulder av innan bodelning. I samboegendomen ingår den gemensamma permanenta bostaden om den införskaffats primärt för gemensamt bruk, samt gemensamt bohag så som möbler och saker som funnits i det gemensamma hemmet och förvärvats för gemensamt bruk (här inräknas inte sådant som förvärvats genom gåva eller testamente och som föreskrivits som mottagarens enskilda). Med andra ord ska inte egendom som den ena parten haft sedan tidigare räknas in i samboegendomen, utan endast sådant som införskaffats för gemensamt bruk. Inte heller räknas föremål utanför bostaden såsom t.ex. bil eller båt. Vill ni göra bodelning med hjälp av tingsrätten så ska ansökan till tingsrätten skickas in senast ett år efter förhållandet upphörde, men ni kan även lösa bodelningen utan att blanda in tingsrätten om båda kommer överens om detta.

Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte så är det bara att inkomma med ny fråga antingen på telefon (tfn 08-533 300 04, mån-ons 10-16) eller via mail (info@lawline.se).

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2783)
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?

Alla besvarade frågor (86821)