Bodelning enligt sambolagen

2016-03-06 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Det har gått mer än ett år sedan vi separerade, vi har varit sambos, och jag undrar vad som gäller angående bodelning i dagsläget? Blir det någon förändring eller gäller samma sak?Vi har ett gemensamt hus som vi har gemensamma lån på, Jag har bott i huset hela tiden, han har flyttat till en lägenhet som han ärvt och betalar avgift för. jag anser det rimligt att han ska betala för halva lånet och samfälligheten eftersom han ska få halva vinsten när vi säljer huset - är det rimligt eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagar och regler vad gäller samboförhållanden regleras i Sambolagen (SamboL). Enligt SamboL 3 § utgör bostad och bohag samboegendom, om de har förvärvats för gemensam användning. Vad som avses med gemensam bostad, definieras i SamboL 5 §.

När ett samboförhållande upphör, är utgångspunkten att samboegendomen ska fördelas lika genom bodelning om någon av samborna begär det. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphör (Se SamboL 8 §). Ett samboförhållande anses i regel upphöra först när parterna har flyttat isär. Begäran om bodelning måste framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (SamboL 8 § st. 2). Har det gått mer än ett år sedan ni flyttade isär, kan man som huvudregel inte längre begära om bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!

Vänligen

Melina Memar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2627)
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?
2020-09-17 Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?
2020-09-15 Ska egendom utomlands ingå i bodelning?
2020-09-13 Vad krävs för ett giltigt gåvobrev av en fastighet?

Alla besvarade frågor (84132)