Bodelning mellan sambor vid dödsfall

Har tidigare tillskrivit er ang testmente och fått svar. Bif ett ex på testamente som vi skriver båda ett varsitt

likalydande. Så kommer då följdfrågan om A avlider och B har ägande till hälften och A har testamenterat halva sin del till B när det gäller huset och vi båda äger, så skall då A bröstarvingar få dela på 25 % av husets värde? När dessa är utlösta kan då B göra vad som helst med huset, sälja eller testamentera bort hälften innan dennes barn får sin laglott. Skillnad på arvslott och laglott? Så äger vi bilar och husvagn, skall man skriva

samboavtal på dessa för att få detta kvar i bohaget eller måste även dessa fördelas i bodelningen efter A?

Vi är två äldre personer som skall köpa hus tillsammans, A betalar och båda skall stå på köpekontraktet.

Tacksam svar i dessa svåra frågor.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!

Funderingar på vad som händer när en sambo dör finner vi svar på i sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB).

När din sambo går bort så ska du och arvingarna göra en bodelning om du vill det. Om du inte vill det så behöver inte någon bodelning ske. Tänk på att om du vill göra en bodelning så behöver du åberopa rätten som senast innan bouppteckningen är klar (2, 8 och 18 §§ SamboL). Ska ni göra en bodelning så gör ni denna innan ni delar på kvarlåtenskapen (arvet).

Om du begär en bodelning så innebär den att vissa saker (s.k. samboegendom) ska delas lika mellan dig och din avlidne sambo (8 § SamboL). Har man inte kommit överens om annat genom ett samboavtal så ska alla möbler och bostaden som köpts för att användas gemensamt delas lika (3 och 4 §§ SamboL). Det spelar ingen roll vem som betalat för möblerna eller bostaden, de delas ändå lika. Detta innebär att värdet av bostaden kommer att delas lika mellan er, även om det är A som har betalat för den. Andra saker såsom fritidshus och husbil är inte bohag eller bostad i sambolagens mening och ska inte delas (6 § SamboL).

Rätt till laglott för arvingar
Det som hamnar på A:s sida i bodelningen ingår i hans kvarlåtenskap tillsammans med annat som han ägde. Exempelvis om han ägde fritidshuset eller husbilen. Det är detta som sedan ska fördelas på arvingarna och testamentstagare, En sambo kan testamentera bort allting förutom laglotter som tvunget måste gå till efterlevande barn (2 kap. 1 § ÄB). En laglott är halva arvslotten (7 kap. 2 § ÄB). Arvslotten är hela kvarlåtenskapen delat på antal barn (2 kap. 1 § ÄB). Jag förutsätter utifrån förutsättningarna i din fråga att det här rör sig om två barn, varför arvslotten är 50 procent av arvet för vardera barn, och laglotten är alltså hälften av detta; 25 procent.

Om testamentet kränker laglotterna så kan arvingarna inom ett halvår begära jämkning av testamentet och på så sätt få sina laglotter. Rätten till laglott går före den uttryckta viljan i testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Begär de inte jämkning inom ett halvår så förfaller emellertid denna rätt, och du kan behålla testamenterad egendom – även sådan som kränker laglotterna.

Trots att man har rätt att få sin laglott och att denna går före viljan i testamentet så betyder inte detta att man har rätt att välja vad man ska få i laglott. Det betyder att laglottskyddet tillgodoses likväl genom att man får andra föremål. Vill ni skydda ert boende och gemensamma bohag så rekommenderar jag er därför att skriva in i testamentet vad barnen ska få i laglott (7 kap. 2 § ÄB). Finns inget annat att få i laglott än bostaden och denna är tillskriven dig i testamentet så innebär detta att de behöver begära jämkning för att få rätt till bostaden. Du behöver alltså inte automatiskt köpa ut dem ur huset. Du behöver i sådana fall vänta i ett halvår på att se huruvida de begär sina laglotter genom jämkning, och vara beredd att köpa ut dem om de begär jämkning.

Det du får legalt genom testamente äger du med full äganderätt, vilket innebär att du har rätt att göra vad du vill med egendomen, även testamentera bort den om du vill. Är det så att testamentet kränker laglotterna så är denna del av arvet dock inte din, utan barnens och detta ska återgå om de jämkar testamentet. Om de inte begär jämkning så blir dock även denna del din, med full äganderätt med samma verkningar som ovan.

Jag hoppas att jag besvarat dina frågor, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Många vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning