Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

FRÅGA
Sambopar som separerar, hus där vi äger 50% var. Han vill bo kvar i huset. Vad kan jag få kräva att få då?
SVAR

Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur egendom fördelas vid bodelning avseende samboförhållanden. Då det inte framgår särskilt mycket information utgår jag i mitt svar nedan från att ni inte har upprättat ett samboavtal som åsidosätter lagreglerade bestämmelser.

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras utav samboegendom (8 § SamboL). Gemensamma bohag och (möbler, elektronik och liknande) och bostad utgör samboegendom (3 § SamboL). Vad som menas med gemensamt är att de har förvärvats för gemensamt bruk med tanken att ni båda skulle nyttja de.

Det som återstår av samboegendomen efter avdrag för skulder ska läggas samman och därefter delas lika mellan er (14 § SamboL). Vad gäller er bostad, den som bäst behöver bostaden har rätt att få den i avräkning på sin lott om det kan anses vara skäligt utifrån omständigheterna. Om din sambo anses behöva bostaden bäst kan hen ta över bostaden, men behöva då kompensera dig så att du får bohag eller annan ersättning till samma värde (16 och 17 §§ SamboL).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92054)