Bodelning mellan sambor - samboegendom omfattas av sådan egendom som införskaffats för gemensamt bruk

FRÅGA
Jag och min pojkvän har gjort slut och han är skriven på min lägenhet som jag införskaffade innan vi blev ihop. Han säger sig ha besittningsrätt på lägenheten och kräver mig på en väldigt stor summa pengar för att bli av med honom. Han vägrar att flytta och har barrikaderat sig i lägenheten. Vi har inget hyresavtal mellan oss. Jag ska kontakta Skatteverket och informera att han inte bor där längre i och med att vårt sammanboende är slut eftersom vi inte längre är ett par. Men när de utreder kommer han att säga att han visst bor där. Jag står på alla kontrakt till lägenheten. Han är inte medlem i bostadsrättsföreningen. Jag har en nyckel till bostaden som han inte har och kan låsa ute honom. Är det tillåtet? Kan jag anmäla honom för hemfridsbrott om han fortfarande är skriven på adressen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För sambos gäller sambolagen (om det ej finns ett samboavtal). När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det, vid en bodelning ska all samboegendom delas lika mellan parterna. Ett samboförhållande upphör när sambos ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om en av samborna avlider. Ett samboförhållande upphör även om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare, om rätten att bo kvar i bostaden eller om sambon väcker talan om övertagande av bostad (2 § sambolagen).

Samboegendom – egendom som införskaffats för gemensamt bruk

All egendom är inte samboegendom. Sambolagen skiljer på sådan egendom som köpts för gemensamt eller privat bruk. För att egendom ska utgöra samboegendom krävs att egendomen har införskaffats för gemensam användning (3 § sambolagen).

Eftersom du införskaffade bostadsrätten innan förhållandet uppstod kommer bostadsrätten inte bli föremål för bodelning eftersom den inte räknas som samboegendom (den var ej inskaffad för gemensamt bruk). Att han fortfarande är folkbokförd på adressen är inte relevant i denna bedömning, bostaden kommer oavsett inte utgöra samboegendom.

Den sambo som har bäst behov av bostaden har rätt att överta bostaden

Det finns dock en regel som säger att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att överta bostaden när samboförhållandet upphör, övertagandet ska vara med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt (22 § sambolagen). Denna regel gäller även om bostaden inte utgör samboegendom. Bestämmelsen syftar främst till sådana samboförhållanden där samborna har barn tillsammans, om inte gäller regeln endast om synnerliga skäl talar för ett övertagande. Detta är en tvingande skyddsregel, vilket innebär att den ej kan avtalas bort genom ett samboavtal. Av frågan framgår inte om ni har barn och inte heller under hur lång tid som samboförhållandet har pågått. Regeln tillämpas bara i undantagsfall, om det inte föreligger synnerliga skäl (högt ställt krav) har sin sambo ingen rätt att överta bostaden.

Den som övertar bostaden ska ersätta den andra sambon för bostadens värde (22 § tredje stycket sambolagen). Detta innebär att din sambo, vid ett eventuellt övertagande, skulle behöva köpa bostadsrätten av dig.

Sammantaget gäller att bostaden ej utgör samboegendom. Min rekommendation är att du ska begära bodelning för att fördela samboegendomen. Om din sambo inte går med på en bodelning kan du ansöka om bodelning hos tingsrätten, tingsrätten kan då utse en bodelningsförrättare om ni inte kan komma överens. Om din sambo efter beslut från bodelningsförrättare vägrar att flytta kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om avhysning (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).

Du har inte rätt att kasta ut sin sambos saker, då kan du göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Eftersom det är din lägenhet och om du har givit din sambo tillräckligt lång tid att flytta bör det inte vara brottsligt att byta lås.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96470)