Bodelning mellan sambor med gemensam bostad

FRÅGA
Hej,Jag och min sambo ska separera, hon har flyttat ut från vår gemensamma bostad. hon tycker nu att jag ska betala för halva huset vilket i mina ögon blir lite galet.Min ex- sambo tjänar nämligen betydligt med pengar än jag så känns det inte riktigt rätt att drygt 50% av min lön ska försvinna när endast 25% av hennes lön försvinner om vi delar huskostnaderna rakt av.Vad gäller i detta scenario?Tacksam för svar! :)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är möjligt för parter i ett samboförhållande att avtala om hur fördelningen ska se ut vid en eventuell separation, detta kan göras genom att skriva ett samboavtal (9 § sambolagen). Av din fråga framgår det inte om ni har något samboavtal, jag utgår därmed från att ett sådant avtal inte finns och då gäller sambolagens regler. Jag utgår även ifrån att ni äger 50 % var av den gemensamma bostaden.

Samboegendomen ska delas lika vid separation
När ett sambopar separerar ska en bodelning göras och samboegendomen delas lika mellan parterna (8 § och 14 § sambolagen). Vad som anses med samboegendom är bostad och bohag (3 § sambolagen), resterande egendom som exempelvis bil och fritidshus faller utanför och ska inte delas lika. Den sambo som behöver bostaden mest är den som får ta över bostaden vid en bodelning, om det anses lämpligt. Denne sambo har då rätt att få egendomen, dvs. bostaden, avräknad på sin andel av den totala samboegendomen (16 § andra stycket sambolagen). Den som övertar bostaden kan även välja att lämna motsvarande belopp i pengar till den andra sambon (17 § sambolagen).

Sambor som äger en fastighet tillsammans
När en bodelning ska göras utan samboavtal räknas inte uppdelningen av fastigheten som en försäljning, utan den är "fiktiv". På grund av detta kommer inte heller någon kapitalvinstskatt att betalas av den sambo som blir utköpt, det vill säga din sambo. Det är därmed viktigt att ni tar hänsyn till detta vid beräkningen av värdet som ska delas lika mellan er. Beräkningen ska se ut såhär:

Bostadens marknadsvärde - latent skatt på kapitalvinsten - mäklarkostnader

Sammanfattningsvis
Er fastighet utgör samboegendom och ska enligt sambolagen delas lika, att ni har olika ekonomisk situation påverkar inte uppdelningen. Eftersom ni inte har ett samboavtal som reglerar annat gäller dock att ni ska dra av den latenta skatten på kapitalvinsten och andra kostnader (exempelvis mäklarkostnader) som kan uppstå vid försäljning. Eftersom det inte finns tillräckligt med information i din fråga kan jag inte göra någon vidare uträkning.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91307)