Bodelning mellan sambor, icke samboegendom

Hej! Jag och mitt ex avslutade ett 3,5 års långt förhållande i juni i år. Vi hade då bott tillsammans i 2,5 år tillsammans. Jag flyttade in i hennes lägenhet och hade med mig mina möbler. Hennes möbler var gamla och därför såldes dessa i hög utsträckning av. Vi har försökt göra en uppdelning av det vi köpt med viss framgång. Min inkomst har vart ca 200000 över hennes under hela tiden. Jag har betalat en bukoperation för ca 90000 samt försörjt henne under hennes sjukskrivning. Som jag förstått detta så är detta pengar jag inte har någon rätt till att få tillbaks då det ej finns några papper skrivna som säger annorlunda. Jag har dessutom fått en betydlig restskatt som jag också har förstått att det är jag själv personligen som kommer få stå för även om vi tillsammans har levt upp dessa pengar som "lånats" från skatteverket? Jag står som inköpare på nästan samtliga större inköp som vi köpt (enligt kvitton dvs) inklusive kyl/frys/ugn. Vi har även renoverat en trappa för 20000 före rotavdrag. Hur blir det med dessa artiklar? Andra inköp där jag står på kvittot som t.ex. takbox hur skall sådant fördelas? Möbler som vi köpt tillsammans? Skulle behöva lite råd då jag personligen är väldigt ledsen över situationen då det ekonomiskt känns som jag gått otroligt mycket pengar back då hon ej vill göra upp dessa kostnader som jag stått för under förhållandetiden (operation/restskatteskuld). Alla råd skulle vara behjälpliga. Vänliga hälsningar 

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

I din situation så är det främst Sambolagen som blir tillämplig, vilken du kan hitta https://lagen.nu/2003:376. Jag kommer att hänvisa till Sambolagen som SL. Bestämmelserna om sambodelning är dispositiva, vilket betyder att man genom skriftliga avtal kan bestämma att annat ska gälla än vad lagen bestämmer (SL 9 §). I mitt svar så behandlar jag frågan som att ett samboavtal inte finns, vilket jag också förmodar är fallet eftersom att du inte indikerar något annat i din frågeställning.

Sambolagen reglerar i fall av bodelning enbart hur samboegendomen ska fördelas. Av det som du beskriver i din fråga faller vissa saker in under begreppet samboegendom, och vissa saker faller utanför. När ett samboförhållande upphör ska en sambodelning utföras om en av parterna begär det. Detta ska isåfall göras tydligt och inom ett år av förhållandets upphörande (SL 8 §). Du säger att ni har börjat att fördela er egendom, och detta står samborna fritt att göra eftersom att sambodelning sker på parts begäran. En "formlös" sambodelning utesluter inte att en bodelning senare begärs, men detta måste göras inom ett år från att förhållandet tog slut. Detta framgår bl.a. i NJA 2008 s. 49. 

För att lösöre ska utgöra samboegendom och därmed ingå i bodelningen skall egendomen utgöra bostad eller bohag, samt vara införskaffad för gemensamt bruk. Den lägenhet och de möbler som ni hade vid ert förhållandes början är alltså inte samboegendom, eftersom att dessa inte införskaffades med avsikten att ni skulle ha dem tillsammans (SL 3 §).Möbler, kyl, frys och ugn är enligt SL 6 § samboegendom, om dessa införskaffats för gemensamt bruk. En takbox till bil kan däremot inte vara samboegendom, eftersom att den inte kan beskrivas som "inre lösöre". 

Angående din restskatt så är utgångspunkten att den skulden är din att betala, och du har inte automatiskt en fordran mot din före detta sambo av anledningen att ni tillsammans har levt upp pengarna. Detta går att jämföra med att en gåva till någon inte berättigar givaren till krav på mottagaren. Möjligheten finns att i en sambodelning få s.k. skuldtäckning, vilket innebär att sambon tillgodoräknas samboegendom vars värde ska täcka sambons skuld. För detta måste dock skulden gå att hänföra till samboegendom, vilket alltså är bostad och bohag, och typexemplet är att den ene sambon har tagit ett lån med pant i fastighet för att med de lånade pengarna bygga ett hus på fastigheten. Du skriver att ni har tillsammans "levt upp" pengarna som skulle betalas till skatteverket, och därmed verkar det ytterst osannolikt att skulden går att hänföra till någon speciell samboegendom (SL 13 § 1 st.) Ifall dina pengar inte skulle räcka till restskatteskulden så kan du ändå få täckning för skulden ur samboegendomen - men den här bestämmelsen är till för borgenärers intressen eftersom att de annars inte skulle kunna få ut pengar ur ett konkursbo, och det ska alltså mycket till innan bestämmelsen, SL 13 § 2 st, aktualiseras.

Angående renoveringen av trappan, bukoperationen och det allmänna uppehället: dessa är saker som inte regleras av sambolagen, och då får andra förmögenhetsrättsliga principer användas. Som sagt kan en gåva inte krävas åter av givaren, och detta verkar mest sannolikt vara för handen med operationen. Likaså med uppehället, eftersom att detta görs med god vilja och inte med ett intresse att i framtiden få tillbaka värdet som läggs ned. Därtill kommer att den som hävdar att han eller hon har en fordring mot en annan måste styrka detta, med då t.ex. skuldebrev och kvitton. Möjligen kan värdet av trappan komma dig tillgodo genom att man betraktar det som att du har förvärvat en viss äganderätt i lägenheten och att du bör ersättas (eller köpas ut) för detta (samäganderättslagen, här https://lagen.nu/1904:48_s.1), men som huvudregel skulle jag säga att renoveringskostnaden inte kan delas eller krävas ut i efterhand.

Sambodelningar kan jämkas ifall resultatet blir oskäligt, men exempel på fall som föranleder jämkning är att ena sambon en kort tid innan förhållandets slut säljer sin icke-samboegendomsbostad och köper en likvärdig eller större bostad som blir sambobostad och vars värde därmed delas mellan samborna vid ett uppbrott. Det verkar för mig osannolikt att det finns skäl att jämka en sambodelning mellan er två.

Tyvärr verkar det alltså som att du inte med lätthet kan återfå värdet av de utgifter som har karaktär av gåva och inte kan beskrivas som samboegendom. 

Vänligen,

Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning