Bodelning mellan sambor - Bostads värde har förändrats under samboförhållandet

Jag och min sambo ska separera och äger hälften var av huset. Jag vill få huset värderat eftersom jag anar att husets värde har ökat sedan vi köpte huset. Min sambo säger att om huset värderas under det priset som vi har betalat för det då blir jag skyldig honom pengar när jag flyttar ut. Stämmer detta? Om huset har ökat i värde ska ökningen delas jämt mellan oss och eftersom han kommer att bo kvar i huset blir han skyldig att betala mig för halva värdet som huset har ökat? Stämmer detta?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ni äger huset tillsammans räknas det som samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som ni skaffat för att använda gemensamt, 3 § Sambolagen. När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna. Detta sker genom en bodelning om någon av samborna begär det inom ett år från separationen, 8 § Sambolagen. Varje sambo har rätt att göra en avräkning för de skulder som hör till samboegendomen innan egendomen delas upp, 13 § Sambolagen. Därefter slås resterande samboegendom ihop och delas lika mellan samborna.

Jag förstår din fråga som att din sambo är den som ska bo kvar i huset efter separationen.

Om det vid en värdering visar sig att huset har ökat i värde och överstiger värdet av den andel av samboegendomen som den person som bor kvar i huset ska ha enligt en bodelning, ska den kvarboende sambon kompensera den utflyttande sambon med annan samboegendom.

Om det i stället visar sig att huset minskat i värde och att enbart husets värde inte når upp till värdet av sambons andel av samboegendomen ska den kvarboende sambon kompenseras med annan samboegendom.

Tanken är alltså att vardera sambo efter en bodelning totalt ska få samboegendom till det värde som vid en bodelning räknats fram som dennes andel. Frågan om sambon som bor kvar i huset ska kompensera eller kompenseras med annan samboegendom beror alltså inte bara på om huset ökat eller minskat i värde utan även på värdet av den övriga samboegendomen samt om det finns skulder som kopplas till denna egendom.

Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Anna AlfredssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning