bodelning mellan sambor

FRÅGA
Jag och min fd sambo flyttade isär 1/4 2018. Vi har ännu inte gjort upp om den bostadsrätt vi äger ihop. Kontraktet säger ägande med 50% vardera och samboavtal att br inte ska delas lika vid försäljning. Detta för att vi har olika stora insatser och vi ska få tillbaks den insats vi har satt in. Min fd sambo vägrar gå med på mäklarvärdering som gjorts, han menar att de alltid är fel. Samt vägrar han dela vinst på 50% var då hans insats som var större ska ge större del av vinsten, enligt honom. Jag har försökt få till att vi ska ta juridiskt ombud men han säger det är onödigt, vi kan komma överens. Men vi ser så olika på detta och jag undrar vad som är rätt?Finns en gräns för mitt ägande om jag har flyttat? Någon sa att vi måste göra upp inom ett år annars anses det som att jag som flyttat gett upp lägenheten. Stämmer det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Sambolagens regler är aktuella när ett samboförhållande upphör. Bodelning mellan sambor är frivilligt till skillnad från bodelning mellan makar, och en bodelning görs således endast om en sambo begär det enligt 8 § 1 st. sambolagen. Avtalsfrihet råder mellan er och ni kan själva komma överens om vad som ska gälla. Enligt andra stycket samma paragraf måste däremot en begäran om bodelning framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Görs inte detta går bodelningsrätten förlorad.

Ni har ett samboavtal som lyder att fastigheten inte ska fördelas lika vid en försäljning. Vid en ev. tvist kommer avtalstolkning behövas göra. Då försöker man i första hand tolka avtalet med utgångspunkt i vad parterna, du och din fd sambo, menade när avtalet skrevs.

Hans uppfattning av att mäklarens värdering av marknadsvärdet är fel är hans personliga uppfattning. Vid bodelning utgår man oftast från fastighetens marknadsvärde, då marknadsvärdet best speglar verkligheten och gör därför bodelningen sannolikt mer rättvis. En fastighets marknadsvärde finns inte i något register och därför kan det vara lämpligt att låta en värderingsman uppskatta fastighetens marknadsvärde.

Mitt råd är att begära en bodelning eller ta hjälp av ett juridiskt ombud, om ni inte kommer överens. Vid en separation kan det vara mycket känslor inblandat och det kan hända att man bara tänker på sitt eget bästa.

Med vänliga hälsningar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll