Bodelning mellan sambor

FRÅGA
Min far har varit sambo med en kvinna (ej min mor) i över 30 år. Nu har han gått bort och kvinnan i fråga har en bil skriven på sig (inköpt för 4-5 år sedan) och hon har pengar på ett konto. Dock har min far inte några pengar på sina konton.Kvinnan ska också ha satt in 80.000:- mer i ett gemensamt hus än min far, men har inga papper på det. Hur hanterar man sådant?Detta gäller alltså sambolagen. Jag trodde att det man tar med sig in i ett samboförhållande, det behåller man. Det man köper/sparar under sambotider, är gemensamt.Har jag fel här (är själv sambo sedan många år och alla pengar/besparingar står på mig, men jag vill att min bättre hälft inte hamnar i kläm om jag går bort - vi har två gemensamma barn och ingen av oss har andra barn).MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst bör nämnas att sambor inte har arvsrätt efter varandra. Vid den bodelning som enligt 8§ sambolagen kan göras vid ett samboförhållandes upplösning ska endast samboegendom delas, dvs bostad och bohag som samborna förvärvat för gemensam användning enligt 3 § sambolagen. Bostad och bohag som vid förvärvet inte var avsett att nyttjas i samboförhållandet är alltså inte samboegendom. Ett typexempel är om två personer, X och Y, träffas och flyttar in hos X. X bostad och bohag blir då inte samboegendom och ska alltså inte delas mellan X och Y vid en separation. Men om X och Y tyckte att t ex soffan blivit för liten sedan Y flyttat in och därför valde att köpa en ny soffa, kommer denna soffa att utgöra samboegendom som ska delas vid samboförhållandets upplösning. Det gäller oavsett om de betalade soffan tillsammans eller om endast en av dem gjorde det. Undantagen från regeln om vad som utgör samboegendom finns i 4 och 9§§ som stadgar att egendom som blivit enskild genom föreskrift av tredje man eller genom ett mellan samborna upprättat samboavtal inte utgör samboegendom.

Sådan egendom som inte är samboegendom kan samborna givetvis vara vanliga samägare till. Anta att samborna köpt en gemensam bil för 180 000 kr. Om t ex mannen betalat 80 000 och kvinnan 100 000 är mannen ägare till 8/18 och kvinnan till 10/18.

Som ovan nämnt har sambor ingen arvsrätt efter varandra. Däremot har de, om samboförhållandet upplöses pga dödsfall, enligt 18§ andra stycket sambolagen en rätt att överta samboegendom till ett värde av två prisbasbelopp. Det gäller även om vardera sambos andel efter en likadelning underskrider två prisbasbelopp, men endast om det finns samboegendom som uppgår till värdet av två prisbasbelopp. Om samboegendomen inte uppgår till två prisbasbelopp får efterlevande sambo nöja sig med den samboegendom som finns. Däremot kan inte annan egendom tillhörande den avlidna ersätta efterlevande sambos rätt enligt 18§ stycke 2, eftersom det skulle innebära att den efterlevande sambon ärvde egendomen. Ett prisbasbelopp ligger för närvarande på 44 300 kr.

Viktigt att framhålla är även att rätten att begära bodelning vid ett samboförhållandes upplösning pga dödsfall endast gäller till förmån för den efterlevande sambon. Dvs den avlidna sambons arvingar kan inte göra anspråk på en likadelning av samboegendomen.

För att försöka svara mer konkret på din fråga så kan du inte göra gällande något anspråk på kvinnans bil. Huset ska likadelas mellan dem om kvinnan vill det och huset utgör samboegendom.

Om du vill skydda din sambo i händelse av någon av din bortgång råder jag dig till att antingen skriva ett inbördes testamente eller att gifta dig med din sambo. Ett inbördes testamente är smidigt då det gäller till förmån för den av er som går bort först, oavsett vem det är. För hjälp med att upprätta ett inbördes testamente kan du vända dig till Familjens jurist.

Min mail om du har vidare frågor:
alina.borgsen@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85448)