Bodelning mellan sambor

2016-04-20 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Vid en bodelning som sambo, hur delar man bohaget då? Jag äger inte bostaden, men har ju ändå under 17 år varit med och bidragit med pengar. Har jag rätt att få ut några pengar. Har ett gemensamt barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst bör nämnas att en bodelning i samband med att sambor separerar endast sker om någon av samborna begär det, se 8 § Sambolagen (2003:376) (SamboL) (här).

Vid en eventuell bodelning ska enligt 14 § SamboL (här) samboegendomen delas lika mellan samborna. Vad som utgör samboegendom regleras i 3 § SamboL (här) och är sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning oberoende av vem som faktiskt betalt för det. Den bostad som du berättar om kommer således endast räknas som samboegendom och alltså ingå i bodelningen om syftet med bostaden, vid förvärvet, var att du och din sambo skulle bo där tillsammans.

Enligt 6 § SamboL (här) utgör sambornas gemensamma bohag de möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre (lösa föremål) som är avsedda för att användas i det gemensamma hushållet. Egendom som används uteslutande för endast den ena sambons bruk räknas inte som gemensamt bohag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål utgör inte heller gemensamt bohag, se 7 § SamboL (här). Det finns ytterligare undantag från vad som ska räknas som gemensamt bohag/samboegendom i 4 § SamboL (här). Ett av de undantagen är om man mottagit en gåva från någon annan än den andra sambon med villkoret att gåvan skulle vara mottagarens enskilda inte ingå i samboegendomen.

Som tidigare nämnt ska samboegendomen (alltså bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk) vid bodelningen delas lika mellan samborna, se 14 § SamboL (här). För att få ut den summa som ska delas lika mellan samborna, måste först vardera sambons andel i samboegendomen räknas ut, se 12 § SamboL (här). Enligt 13 § SamboL (här) ska vid beräkningen av sambornas andelar, sambornas eventuella skulder dras bort från samboegendomen. Det som sedan återstår av samboegendomen efter skuldavräkningen ska delas lika mellan samborna enligt 14 § SamboL (här).

Det är alltså värdet på samboegendomen som delas lika och fördelningen av själva egendomen behöver inte delas på hälften. Om en av samborna skulle vilja ha all samboegendom, får sambon ersätta den andra sambon med värdet på halva samboegendomen.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?