FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/12/2014

Bodelning med utländsk medborgare

Jag gifte mig med en engelsman i USA. Äktenskapet är registrerat i Sverige men inte i England. Jag har ansökt om skilsmässa i Sverige och dom kommer snart.

Jag lämnade min karriär här i Sverige och undrar om jag har rätt till hälften av huset han äger i USA(det köptes efter giftemålet) och hälften av de pengar han har i England. Han sa att han var rik och skulle ta hand om mig annars skulle jag inte ha lämnat allt i Sverige.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!


När två makar skiljer sig blir bodelning aktuellt. Vilket lands lag som skall tillämpas är dock en viktig fråga. Detta regleras i LIMF, https://lagen.nu/1990:272. Man kan avtala om vilken lag man vill skall vara tillämplig vid bodelningen, och detta skall ske skriftligen. Om detta inte är aktuellt, tillämpas lagen i det land där makarna tog hemvist efter äktenskapets ingående. Jag förstår det som att ni har bott i USA, och i så fall gäller amerikansk lag. Jag kan inte svara på om svensk eller amerikansk lagstiftning är mest gynnsam, då jag inte känner till amerikansk lagstiftning på området. Dock kan det vara bra att tänka på att olika delstater i USA har olika lagstiftning. Följande svar gäller om nu svensk lag skulle vara tillämplig.

Huvudregeln är att makarnas egendom fördelas lika mellan dem genom bodelning enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Bodelningen avser det som ingår i makarnas giftorättsgods, 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Allt som inte enligt 7 kap. 2 § samma lag är enskild egendom är giftorättsgods. Så länge inget annat är skrivet i äktenskapsförord, ingår alltså troligen huset i giftorättsgodset, och detsamma gäller förmodligen pengarna (undantag kan vara om de till exempel fåtts genom testamente där det står att det skall vara enskild egendom, men annars ingår de).
Inte heller utesluts egendomen bara för att den finns i andra länder. En annan fråga är om myndigheterna i dessa länder godkänner det svenska beslutet om bodelning, men förmodligen skulle det inte vara något problem.

Hoppas att svaret är till hjälp! Om du undrar något mer är det bara att återkomma.

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000