Bodelning med anledning av makes bortgång

2016-02-17 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Min pappa har gått bort och har ett hus som enbart står på honom. Han är omgift sen ca 16 år tillbaka får hon halva huset då om inget annat är skrivet? Med vänlig hälsning Carola
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om äktenskap regleras i äktenskapsbalken. När den ena maken går bort kommer äktenskapet att upplösas, vilket innebär att egendom ska fördelas lika mellan makarna genom bodelning (9 kap. 1 §). Endast egendom som är gemensam, giftorättsgods, ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 §). Med andra ord undantas enskild egendom från bodelningen. Vad som utgör enskild egendom räknas upp i 7 kap. 2 §. Exempelvis kan egendom göras enskild genom ett äktenskapsförord. Om egendomen, huset, inte faller under någon av punkterna i den nämnda paragrafen utgör huset giftorättsgods. I så fall ska huset ingå i bodelningen. Summan av makarnas totala giftorättsgods ska fördelas lika mellan makarna (11 kap. 3 §).

Hör av dig om du har några fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2582)
2020-08-06 När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?
2020-08-05 Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?
2020-08-04 Hur går en bodelning till?
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (82638)