FrågaFAMILJERÄTTBodelning15/06/2017

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad

Hej

Vid min skilsmässa skrev min x-man in på skuldsidan 100.000 som var den årliga moms inbetalningen i hans enskilda firma.

Jag tycker det är konstigt att jag ska betala hälften av hans moms som jag ser som en löpande kostnad i hans företag. Vilket stämmer?

Jag har även fått betala mäklararvodet på hus o sommarstuga som han aldrig sålde. Det känns också märkligt för mig då jag ju inte får ta del i värdeökningen som han ju får. Hur tänker man här?

Han har även tagit och köpt ut mig med 45000 av barnens sparpengar som mina föräldrar skänkt vid födelsedagar. Han ser det som att han lånat av barnen. Jag tycker det är så fel.

Tacksam för svar vad som gäller juridiskt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om äktenskap, skilsmässa och bodelning vid skilsmässa finns i äktenskapsbalken (hädanefter förkortat ÄktB).

Allmänt om bodelning

När två makar skiljer sig ska en bodelning ske (1 kap 5 § och 9 kap 1 § ÄktB). Av din fråga framgår inte när ni skiljde er eller om ni har barn under 16 år. Har man barn under 16 år gäller en betänketid på 6 månader från ansökan om äktenskapsskillnad (5 kap 1 § ÄktB). Bodelningen ska göras med hänsyn till egendomsförhållandena vid tidpunkten för ansökan om äktenskapsskillnad (9 kap 2 § ÄktB). En bodelning innebär i princip att makarnas giftorättsgods ska fördelas lika mellan makarna.

Olika sätt att göra bodelning på

Det finns främst två sätt att göra en bodelning. Det första sättet är att makarna själva - kanske med hjälp av en jurist eller dylikt - upprättar ett bodelningsavtal enligt vilket bodelningen sker. Ett annat sätt är att ansöka om en bodelningsförrättare som gör en bodelning. Bodelningsförrättarens bodelning kan sedan överklagas till tingsrätten, varpå tingsrätten blir den som bestämmer hur bodelningen ska gå till.

Hur görs en bodelning?

Hur en bodelning görs kan komma att variera beroende på på vilket sätt den görs. Om makarna själva gör den kan de själva bestämma precis vad som ska ingå respektive inte ingå samt vad som ska fördelas på vilken make. Om en bodelningsförrättare eller tingsrätten gör bodelningen när makarna ej kan komma överens följs reglerna i äktenskapsbalken. Främst är då 10 och 11 kap. intressanta.

Din konkreta bodelning

Av din fråga framgår ej hur bodelningen gått till. Jag tolkar den dock som att ni själva - kanske med en jurist - upprättat ett bodelningsavtal. Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt och undertecknat av makarna (9 kap 5 § ÄktB). Om avtalet uppfyller dessa krav har i och med avtalet bodelningen skett och är därmed bindande. Du har i ett sådant fall att följa avtalet och har i princip ingen möjlighet att få avtalet ändrat utan att din ex-make går med på det. Det finns allmänna avtalsrättsliga regler som reglerar avtals ogiltighet. Om avtalet ingåtts under påverkan av t.ex. tvång eller svek kan avtalet under vissa omständigheter ogiltigförklaras (jfr 30-36 §§ avtalslagen). Vad du beskriver föranleder dock antagligen inte att en sådan talan skulle vinna framgång. Något som tyder på att du blivit vilseledd eller tvingad att ingå avtalet tycks nämligen inte finnas. Min bedömning blir därför att du i princip har att följa det bodelningsavtal ni har upprättat.

Hur gör bodelningsförättaren eller domstolen en bodelning?

Då det ej framgår hur bodelningen i ditt fall har skett ska jag nämna något om hur en bodelningsförrättare eller domstol hade gjort bodelningen enligt reglerna i äktenskapsbalken. Ett första steg är då att utreda vad vardera make har för giftorättsgods. Allt en make äger är giftorättsgods, om det inte finns enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Då du ej beskriver att någon enskild egendom fanns (t.ex. på grund av ett äktenskapsförord) utgår jag i det följande från att allt var giftorättsgods. Vardera make får då från sitt giftorättsgods dra av de skulder den maken har (10 kap 2 § ÄktB). Här beskriver du att din ex-make dragit av den moms han är skyldig att betala för sin firma. I den mån din ex-make ej medges avdrag för ingående moms och således faktiskt hade en skuld till Skatteverket på 100 000 är detta avdrag korrekt. Detta avdrag innebär inte att du betalar hälften av momsen i din ex-makes firma, utan endast att din ex-make kommer att ha mindre giftorättsgods att dela med dig.

Du beskriver vidare att du har fått betala mäklararvode på fastigheter. Jag förstår detta närmast som att han har tagit över huset (d.v.s. att han tog huset på sin lott i bodelningen). I sådana situationer behöver maken som behåller husen ofta “köpa ut” den andra maken. Man behöver då fastställa ett fiktivt värde på fastigheterna, för att veta hur mycket den andra maken ska köpas ut för. Ofta ligger marknadsvärdet då maken beräknas sälja fastigheten till grund och från detta värde drar man sedan ofta mäklararvode och den framtida kapitalvinstskatten. Detta gör man för att få ett så korrekt värde på fastigheten som möjligt. Även detta förfarande verkar således korrekt.

Du beskriver slutligen att din ex-make köpt ut dig från barnens pengar. Barnens pengar ska inte ingå i en bodelning. Ni ska tillsammans förvalta barnens tillgångar även efter skilsmässan. Det är ni gemensamt som ska besluta om förvaltningen och vad pengarna ska användas till. Om ni kommer överens om att pengarna ska användas på ett visst sätt bör detta således vara okej.

Sammanfattning

Jag har således redogjort för att om det är så att du upprättat och ingått ett bodelningsavtal har du att följa bodelningsavtalet och den bodelning som följer av det. Jag har sedan redogjort för att en domstol antagligen hade gjort bodelningen på samma sätt som enligt avtalet. Jag har slutligen konstaterat att lånet av barnets pengar bör vara tillåtet. Tack än en gång för din fråga, du är välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se om du har eventuella följdfrågor.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”