Bodelning i samboförhållande samt upprättande av samboavtal

FRÅGA
Hej, Jag har ett par frågor angående köp av lägenhet tillsammans med min flickvän och vad vi bör skriva för avtal. Vi har köpt en lägenhet som vi inte fått tillträde till ännu. Jag kommer stå för hela kontantinsatsen och vi kommer dela lånet så att vi står för olika stora delar var. Så här ser situationen ut. Lägenheten kostar 2 800 000 kr sedan har vi tänkt avsätta 100 000 för renoveringar och inredning. Totalkostnad är alltså 2 900 000 kr. Av detta så kommer jag betala 1 200 000 kr kontant och resterade belopp är bolån (1 700 000 kr). Om då min flickvän ska äga t.ex. 20 % av lägenheten och jag resten så borde hon väl stå på 580 000 kr av lånet och jag resterande del? Vilka avtal behövs för att inte det ska uppstå några konstigheter om vi skulle separera?Bör vi teckna dessa avtal innan vi flyttar in i nya lägenheten eller efter?Tack på förhand/Daniel
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det är sambolagen som reglerar hur egendom delas upp om ni skulle separera då ni inte är gifta. När egendom delas upp kommer ni som sambor antingen överens om hur uppdelningen ska ske eller så sker en bodelning. En bodelning i ett samboförhållande sker enbart om ena parten söker om detta enligt 8 § sambolagen, se här.

Om en bodelning sker så delas egendom upp på så sätt att den som äger egendomen har rätt till den när ett samboförhållande upphör. Det finns dock särskilda regler gällande så kallad samboegendom vid bodelning. Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som köpts för gemensamt bruk enligt 3 § sambolagen, se här. Er lägenhet kommer att räknas som samboegendom då den utgör gemensam bostad enligt 5 § 3p sambolagen, se här. Det betyder också att lägenheten inte delas upp utifrån vem som äger vilken del. Istället så kommer skulderna ni har att dras av på värdet av er samboegendom och sen kommer resterande värde att delas på hälften var enligt 14 § sambolagen, se här.

För att dessa regler inte ska gälla bör ni upprätta ett samboavtal. Ni kan upprätta ett avtal om att till exempel ingen bodelning ska ske enligt lag eller att viss del av samboegendomen i förhållandet inte ska ingå i bodelning, se 9 § sambolagen, här. Detta kan ni göra innan ni flyttat ihop eller när ni redan är sambor.

Om ni till exempel vill att en av er ska ha rätt till en andel på 20 % av lägenheten och den andra en andel på 80 % om ni skulle separera så bör ni reglera detta i ett samboavtal. Detta är fördelaktigt eftersom det då lätt går att bevisa vad ni kommit överens om. Ett samboavtal ska nämligen, enligt samma paragraf som nämndes ovan, vara skriftligt och undertecknat av båda parter. Samboavtalet kan även ändras genom att ni skapar ett nytt avtal om ändring av det tidigare avtalet.

Sammanfattningsvis så bör ni alltså skriva ett samboavtal, annars kommer ni ha rätt till hälften var av lägenheten om någon av er begär bodelning. Ni slipper dessutom tvist om vem som har rätt till vad gällande lägenheten då detta redan finns reglerat i ett avtal. Se till att samboavtalet är skriftligt och undertecknat för att det ska vara giltigt och om ni vill ändra det och att något annat ska gälla så se till att även det ändrade avtalet är skriftligt och undertecknat.

Hoppas ni fick svar på er fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?