Bodelning i samboförhållande

FRÅGA
Hej!Det är så att jag och min sambo gick isär efter ca 5år tillsammans. Och efter den här tiden så tog hon så gott som allt som fanns i lägenheten och flyttade till sin nya bostad. (Vi hade inte skrivit något avtal eller liknande utan var helt enkelt bara sambos. Men har hon rätt att göra så eller kan jag göra något för att få tillbaks något av det? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid samboförhållande är det sambolagens bestämmelser som är tillämpliga. För att bodelning ska bli aktuell i ett samboförhållande krävs att någon av samborna begär det, vilket framgår av 8 §. Du måste således begära att bodelning ska äga rum, och detta måste ske senast ett år efter det att samboförhållandet upphör, vilket framgår av 8 § andra stycket.

I bodelning ska vidare samboegendomen ingå. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 §. Där stadgas att er gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom under förutsättning att det förvärvats för gemensam användning. Det krävs således att det är införskaffat under förhållandet, annars uppfyller det inte förutsättningarna för att vara införskaffat för gemensam användning. Gemensamt bohag definieras i 6 §, vari det framgår att det är bl.a. möbler och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Egendom som används uteslutande för den ene sambons bruk utgör inte gemensamt bohag, inte heller egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål, se 7 §.

Av det ovan anförda kan slutsatsen dras att egendom som förvärvats under ert samboförhållande utgör ert gemensamma bohag och ska således delas lika mellan er, se 14 §. För att få fram summan som ska delas lika mellan er, måste vardera sambos andel i samboegendomen räknas ut, se 12 §. Sambornas eventuella skulder dras bort från samboegendomen, enligt 13 §. Efter skuldavräkningen ska det som då återstår av samboegendomen delas lika mellan er, enligt 14 §.

Detta innebär att det är själva värdet på samboegendomen som ska delas lika. Fördelningen av själva egendomen behöver inte nödvändigtvis delas på hälften. Om en av er skulle vilja ha all samboegendom, får den andra ersätta denne med värdet av halva samboegendomen.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du först och främst måste begära bodelning, i enlighet med 8 §. Vidare ska er samboegendom ingå i bodelningen. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 §.

Hoppas du är nöjd med svaret! Tveka inte på att återkomma om du har fler funderingar.

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2783)
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?

Alla besvarade frågor (86816)