FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal23/01/2014

Bodelning i samboförhållande

Hej! Jag och min sambo ska separera, där finns skrivet ett samboavtal och testamente men det gäller bara vår bostadsrätt. Då vi i höst köpte ett utomhus spa som vi gemensamt har betalat, det är som så att min sambo ska köpa ut mig från bostadsrätten. Kan jag begära att hon ska köpa halva delen av mig? då det ej är en del av bostadsrätten. Mvh// Bosse

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.

När ett samboförhållande upphör och om någon av er begär bodelning är det bostad och bohag, som förvärvats för gemensamt ändamål, som skall ingå i bodelningen. När det gäller er spaanläggning är frågan om den utgör bohag och därmed samboegendom som skall ingå i bodelningen. Detta framgår av 3 och 6 §§ sambolagen. 

Enligt 6 § sambolagen talar man om möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre. Sambolagens bohagsbegrepp skall knyta an till den "normala skötseln av permanentbostaden" (Lind, G, Sambolagen m.m, kommentar till 6 §). Eftersom en spaanläggning utgör yttre lösöre finns det ett uppenbart problem att få denna under begreppet "inre lösöre". Göran Lind har argumenterat för att yttre lösöre kan omfattas av 6 § om det har med den normala skötseln av permanentbostaden, exempelvis en gräsklippare. 

Jag tror inte att er spaanläggning faller inom bohagsbegreppet i sambolagen och skall därför inte ingå i er bodelning. Istället äger ni spaanläggningen gemensamt men den ingår inte i er bodelning. Eftersom den inte ingår i bodelningen och ni innehar den med samäganderätt gäller samäganderättslagen. Enligt 2 § nämnda lag krävs bådas samtycke för att vidta åtgärder angående denna spaanläggning (exempelvis försäljning). Om någon gemensam ståndpunkt inte kan vinnas kan ni gå till tingsrätten och ansöka om god man (3 § samäganderättslagen) eller ansöka om försäljning på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). 

Givetvis kan hon köpa ut dig från bostadsrätten men det styrs enligt sambolagens regler om lottläggning också vidare. När det gäller spaanläggningen har ni den med samäganderätt och den har alltså inte med er bodelning att göra. 
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?