Bodelning gällande hyresrätt som sambor

FRÅGA
Hej jag ska flytta ihop med en person och kommer att skriva mig på den adressen. Hur kommer min framtid se ut om vi separerar? Kommer jag ha någon rätt till lägenheten? Det är en hyresrätt. Har hört att om man är skriven där och bott där ett tag har man en rättighet till lägenheten. Man kan inte bli utkastad. Stämmer det? Och hur länge måste man ha varit skriven där? Vill känna mig säker om framtiden. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ni som sambor separerar kommer er gemensamma bostad och bohag delas lika på. Detta gäller om ni köpt det för gemensam användning, dvs. "samboegendom" (3 § sambolagen). Bohag är till exempel, möbler, hushållsmaskiner och annat i hushållet som är avsett för gemensam användning (6 § sambolagen).

Bostaden ingår endast om den är köpt för gemensamt bruk. Har någon av samborna köpt bostaden innan samboförhållandet inleddes ska denna inte ingå som samboegendom. Bostaden tillfaller då personen som köpt den från början. Har man däremot införskaffat bostaden med tanken att båda samborna ska dela på den har båda personerna lika mycket rätt till den. Vad gäller hyresrätter så är det ungefär samma regler som gäller för hus och bostadsrätter. Om denna lägenhet är införskaffad för att ni gemensamt ska bo i den spelar det ingen roll vem som står på kontraktet, det är ändå samboegendom (5 § sambolagen). Skulle samboförhållandet upphöra ska denna alltså ingå i en s.k. bodelning (8 § sambolagen). Det blir dock skillnad om du står på hyreskontraktet just för att du ska bo i denna, och din partner flyttar in först senare, eller tvärtom. Då blir den som står på kontraktet som har rätt till lägenheten.

Det kan bli så att den som har störst behov av lägenheten ändå har rätt till den oavsett vem som står på kontraktet (16 § 2 st. sambolagen). Vid en sådan bedömning tar man vanligtvis in faktorer såsom om någon av er har barn, ekonomiska situationer, möjligheter att hitta nytt boende m.m.

Sammanfattningsvis beror det hela på i vilket syfte hyresrätten är införskaffad, om det är för gemensamt bruk eller inte.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92055)