Bodelning för sambos

FRÅGA
Vi är sambos med tre barn. Vi köpte en fastighet tillsammans som vi bor i 2003. Vi gjorde en fastighets fördelning på lantmäteriet när vi köpte fastigheten. Eftersom jag hade mer privata pengar och betala med. Gäller den fördelningen vid en bodelning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som är aktuella för denna fråga finns i Sambolagen (SamboL)

För det första är det endast samboegendom som delas vid en bodelning. För att en bodelning ska göras måste även någon av samborna begära det då det är frivilligt (8 § första stycket SamboL). Fastigheten kan anses vara samboegendom ifall den köptes för gemensam användning (3 § första stycket SamboL). Utifrån din fråga tolkar jag det som att detta är uppfyllt då ni bott i den tillsammans från 2003 och köpte den gemensamt.

Om man kommit fram till att det är samboegendom ska bostaden ingå i bodelningen. All samboegendom slås då samman och värdet fördelas sedan lika mellan båda parter (14 § första stycket SamboL)). Det går att skriva samboavtal om ni inte vill att sambolagen ska användas vid eventuell bodelning. Dessutom går det att i ett samboavtal avtala att endast viss egendom ska ingå i bodelningen det vill säga till exempel att fastigheten inte ska ingå i bodelningen. För att ett samboavtal ska vara giltigt måste det vara skriftligt och ha både din och din sambos underskrift (9 § första stycket SamboL).

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96471)