Bodelning för sambos

Vi är sambos med tre barn. Vi köpte en fastighet tillsammans som vi bor i 2003. Vi gjorde en fastighets fördelning på lantmäteriet när vi köpte fastigheten. Eftersom jag hade mer privata pengar och betala med. Gäller den fördelningen vid en bodelning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som är aktuella för denna fråga finns i Sambolagen (SamboL)

För det första är det endast samboegendom som delas vid en bodelning. För att en bodelning ska göras måste även någon av samborna begära det då det är frivilligt (8 § första stycket SamboL). Fastigheten kan anses vara samboegendom ifall den köptes för gemensam användning (3 § första stycket SamboL). Utifrån din fråga tolkar jag det som att detta är uppfyllt då ni bott i den tillsammans från 2003 och köpte den gemensamt.

Om man kommit fram till att det är samboegendom ska bostaden ingå i bodelningen. All samboegendom slås då samman och värdet fördelas sedan lika mellan båda parter (14 § första stycket SamboL)). Det går att skriva samboavtal om ni inte vill att sambolagen ska användas vid eventuell bodelning. Dessutom går det att i ett samboavtal avtala att endast viss egendom ska ingå i bodelningen det vill säga till exempel att fastigheten inte ska ingå i bodelningen. För att ett samboavtal ska vara giltigt måste det vara skriftligt och ha både din och din sambos underskrift (9 § första stycket SamboL).

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba KristenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning