Bodelning enligt sambolagen

FRÅGA
Min dotter har separerat från pojkvän efter att dom tillsammans köpt en bostadsrätt tillsammans. Dom har lagt in 50% var samt renoverat lägenheten.Pojkvän vägrar idag sälja och har heller inte löst ut dottern. Varit en långvarig process nu 11 månader. I dagsläget betalar pojkvännen lånet själv sedan 6 månader tillbaka. Vilken lag gäller, vad kan vi göra, kräva för att komma till ett slut? Drar på svar, får inte låna själv, förälder ska vara med som borgenär osv. Vi kan inte fungera som bank i detta fall.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagar gällande samboförhållanden regleras i Sambolagen (SamboL). Enligt SamboL 3 § utgör bostad och bohag samboegendom, om de har förvärvats för gemensam användning. Vad som avses med gemensam bostad, definieras i SamboL 5 §.

När ett samboförhållande upphör, är utgångspunkten att samboegendomen ska fördelas lika genom bodelning om någon av samborna begär det. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphör (Se SamboL 8 §). Ett samboförhållande anses i regel upphöra först när parterna har flyttat isär. Begäran om bodelning måste framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (SamboL 8 § st. 2). Har det gått mer än ett år sedan ni flyttade isär, kan man som huvudregel inte längre begära om bodelning.

Din dotter bör alltså ansöka om bodelning snarast innan ett års fristen går ut! Hon kan ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare som hjälper henne. Självklart har din dotter rätt att få ut sin andel av bostadens värde då hon äger den till 50%.

Se gärna http://www.domstol.se/Familj/Bodelning/ och http://www.domstol.se/Familj/Sambo/

Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!

Vänligen

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2737)
2020-09-30 Sambolagen
2020-09-30 Ska jag som blivande sambo dela på lån, amortering etc trots att jag inte äger bostaden?
2020-09-30 Rätt att ta del av min sambos arv
2020-09-30 Skillnad mellan sambo och giftemål gällande arv

Alla besvarade frågor (84663)