Bodelning enligt sambolagen

FRÅGA
Jag vänder mig till er då jag undersöker vilka rättigheter jag har nu när jag och min sambo ska gå skilda vägar efter fem år. I dagsläget bor vi tillsammans i en hyreslägenhet som min sambo står på. Jag har sedan tidigare en betalningsanmärkning som är betalad men "pricken" finns fortfarande kvar. Nu när vi står inför denna separation så undrar jag vilka rättigheter jag har vad gäller egendom såsom lösöre. De saker som är köpta på kredit är en bil och en soffa, samt en TV (den är nu avbetalad). Även om min sambo har stått på krediten så har jag varit med och betalat för dessa saker då vi har haft delad ekonomi. Jag har varje månad betalat räkningarna som står i mitt namn och sedan fört över resterande pengar till hennes konto. Sedan finns det en del annat lösöre såsom spelkonsoler, ljudsystem och liknande som är köpta kontant med "våra" pengar. Hur bör jag gå tillväga för att denna separation ska gå så smidigt som möjligt när det gäller bodelningen? Jag har inget intresse av bilen, men jag vill gärna veta vad jag har för rättigheter så jag inte går ifrån förhållandet med tomma händer.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om bodelning när ett samboförhållande upphör finns i sambolagen. Bestämmelser om samäganderätt finns i samäganderättslagen.

Bodelning
När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (se 8 § sambolagen).

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (se 3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bostad avses till exempel en hyresrättslägenhet, om hyresrättslägenheten är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (se 5 § sambolagen). Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, dock inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (se 6 § sambolagen).

Vid bodelningen ska värdet av samboegendomen delas lika mellan samborna efter att avdrag har gjorts för eventuella skulder som är kopplade till samboegendomen (se närmare 12-14 §§ sambolagen).

Det ovan nämnda innebär att värdet av soffan, TV:n, ljudsystemet och annat bohag som har förvärvats för gemensam användning ska delas lika mellan dig och din sambo, oavsett om ni äger sakerna tillsammans eller inte. Eftersom din sambo fortfarande har en skuld kopplad till soffan får hon emellertid räkna av den mot sin samboegendom.

När det gäller lottläggningen, d.v.s. vem som ska få vilken egendom, är regeln att den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få den egendomen i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En hyresrätt brukar vanligen inte tillerkännas något värde, vilket innebär att den ena sambon får hyresrätten utan avräkning på sin lott. En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skälig (se 16 § sambolagen). Observera också att en sambo har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra sambon betala motsvarande belopp i pengar (se 17 § sambolagen).

Samäganderätt
Bilen ingår inte i bodelningen, eftersom den inte utgör samboegendom. Det verkar dock som att ni har haft för avsikt att äga bilen tillsammans eftersom ni betalat den tillsammans. I så fall kan du begära att bilen – och eventuell annan samägd egendom – säljs på offentlig auktion så att du får ut din andel (se 6 § samäganderättslagen).

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2755)
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?
2020-10-18 När gäller sambolagen?

Alla besvarade frågor (85208)