Bodelning eller jämkning enligt sambolagen?

FRÅGA
Jag och min flickvän (sambo) har separerat efter 6månader som sambos. Hon har betalat ca 80% av de nya möblerna medans jag betalat resterande + alla hyror under denna tid. Hur gör man för att få en rättvis uppdelning? Är man sambos så fort man gör en adressändring? Och är det då enligt sambolagen, att man delar lika?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt sambolagen så är man sambos om man enligt 1 § sambolagen stadigvarande bor i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Det ställs alltså inget lagkrav på att man ska vara folkbokförda på samma adress utan det avgörande är snarare hur man bor.

Enligt 8 § sambolagen så framgår det att om ett samboförhållande upphör så ska sambornas samboegendom delas lika mellan varandra om en eller båda parterna begär det. Det framgår vidare av 3 § sambolagen att sambornas samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bohag och bostad. Det spelar ingen roll att den ena av er har betalt mer av bohaget eftersom dessa har förvärvats i syfte att användas i den gemensamma bostaden och de utgör således samboegendom.

Det finns dock en bestämmelse i 15 § sambolagen som säger att jämkning när ett samboförhållnade upphör i vissa fall kan bli aktuellt. Det som man då tar hänsyn till är framförallt förhållandets längd. Jämkning kan enligt förarbetena till sambolagen bli aktuellt om förhållandet varat mindre än fem år. Men man måste även väga in omständigheter såsom sambornas respektive ekonomi med mera. Med andra ord så skulle jämkningsregeln kunna bli aktuell i ert fall eftersom ert samboförhållande har varit relativt kortvarigt, samt att din före detta sambo har betalt mer av samboegendomen, samt att du har betalt alla hyror. Dessa omständigheter skulle alltså kunna utgöra skäl för att jämkning ska bli aktuellt.

Man kan även avtala om att sambolagen inte ska tillämpas i samboförhållandet (9 § sambolagen). Men detta bör man kanske göra innan samboförhållandet upphör för att man inte ska bli oense. För att underlätta vid bodelningen så skulle jag rekommendera er att anlita en familjejurist om ni har svårt att komma överens. Det underlättar också eftersom det är så många olika omständigheter som måste vägas in vid bodelning enligt 15 § sambolagen, förutsatt att ni inte kommer överens om att ni ska dela lika enligt 8 § sambolagen. Lawline samarbetar med familjens jurist och genom denna länk (http://lawline.se/boka) kan du enkelt boka en tid med familjens jurist om det känns aktuellt!

Hoppas att du känner att du fick någorlunda svar på din fråga och annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86870)