Bodelning efter upphörande av samboförhållande

FRÅGA
Jag och min sambo bor i andra hand i min sambos släktings hus sen 2 år men jag är folkbokförd i min egen bostadsrättslägenhet (som hyrs ut i andrahand). Min sambo bodde i huset redan innan jag flyttade in. Vad händer om vi separerar eller om min sambo dör och hans släkting krånglar till det med mina tillhörigheter då jag i princip bor i 3:e hand?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Det som händer när ni separerar eller om din sambo dör är att det görs en bodelning (8 § SamboL). Huvudregeln är att sambos inte har arvsrätt från varandra, vilket betyder att du inte är arvsberättigade om din sambo dör. Därmed är det hans släktingar som ärver från honom. Dock görs alltid en bodelning innan arvsfördelning. Det som din sambo erhåller från en bodelning ärver hans släktingar och det du erhåller kommer tillfalla dig och ingen annan.

Vad kommer ingå i bodelningen?

I och med att bostadsrättslägenheten inte förvärvades gemensamt så kommer den inte ingå i bodelning (3 § SamboL). De tillhörigheter som inte är bohag kommer inte att ingå i någon bodelning och detsamma gäller bohag som du köpt innan samboförhållandet inleddes (se 6 § SamboL). Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Bohag som du köpt under samboförhållandet kan alltså ingå i bodelning förutsatt att det är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (se 6 § SamboL).

Vad kommer du erhålla genom en bodelning?

En bodelning görs i tre steg

1. En bouppteckning över respektive sambos tillgångar och skulder.

2. En andelsberäkning (se 12-14 § SamboL). Andelen är hur mycket man är berättigad till att få ut vid en bodelning.

3. En lottläggning (se 16-18 § SamboL). Den egendom som finns i bodelningen fördelas på lotter, exempelvis så ska de tillhörigheter du äger läggas på din lott. Det finns en undantagsregel i 16 § SamboL att om en sambo avlider, så gäller bestämmelserna om rätt att överta bostad eller bohag till förmån för den efterlevande sambon. Du kan alltså använda denna undantagsregel förutsatt att det är skäligt. Sammantaget är lotten det man faktiskt får ut vid en bodelning. Om det blir som så att du erhåller mer på din lott än vad du är berättigad till i andelen, så måste du ge ut ersättning till sin sambo. Detta görs för att din sambos lott ska bli lika stor som det han är berättigad att få ut.

Sammanfattningsvis är det endast bohag som du anskaffat under samboförhållandet avsedd till det gemensamma hemmet som kommer att ingå i bodelning. Din sambos släktingar har inte någon rätt till tillhörigheter som inte ingår i bodelning och som är dina. Dina tillhörigheter som ingår i bodelning kommer hamna på din lott varav du kan få behöva ge ut ersättning om scenariot blir som så att din lott är större än din andel. Det som din sambo erhåller i bodelning ärver hans släktingar om din sambo avlider.

Med vänliga hälsningar

Therese Axén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?