Bodelning efter sambos död

2019-04-30 i Sambo
FRÅGA
Min son har avlidit var sambo sen 3 år tillbaka har ett hus som dom äger halva var här lån på huset vad händer med min sons del? Ska vi som föräldrar ha hans del och i så fall hur går vi tillväga om hon säljer det vi har ingen kontakt med henne och kan hon sälja huset utan vår vetskap? Hoppas på svar tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är vad som kommer att hända med din sons arv efter hans död, samt hur stor del av detta som dennes sambo är berättigad till. Det framgår inte av er fråga om det fanns ett testamente efter er son, jag kommer dock i mitt svar att utgå från att så inte är fallet. Finns det ett testamente kommer dock den legala arvsrätten, som mitt svar utgår ifrån, att sättas ur spel till förmån för testamentet. Denna fråga rör sambor vilket regleras i sambolagen. Jag kommer nu att redogöra för hur uppdelningen ska göras enligt gällande rätt.

Hur ska uppdelningen göras?

Om en sambo avlider har endast den efterlevande sambon rätt att välja om denne vill begära bodelning eller inte, dödsboet kan alltså inte begära bodelning, 8 och 18 § sambolagen. Om er sons sambo väljer att begära bodelning kommer endast samboegendomen att delas lika mellan henne och dödsboet. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning enligt 3 § sambolagen. Eftersom att er sons sambo äger halva fastigheten har hon även rätt till halva fastigheten vid er sons bortgång om hon väljer att göra en bodelning. Detta innebär att om hon vill bo kvar i fastigheten så kommer hon att behöva köpa ut er sons del eftersom att denna tillhör dödsboet. Väljer kvinnan att sälja fastigheten gäller samma sak, då har dödsboet till hälften av köpeskillingen.

Lilla prisbasbeloppsregeln

I sambolagen finns dock den så kallade "lilla prisbasbeloppsregeln" som innebär att den efterlevande sambon alltid har rätt att vid fördelning av samboegendomen, som sin andel, få ut så mycket av den behållna egendomen efter avdrag för skulder, att det motsvarar två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet, 18 § sambolagen. Detta gäller i den mån samboegendomen räcker för att täcka två prisbasbelopp, vilket dock inte bör vara ett problem i detta fall med beaktande av att det ingår en fastighet i samboegendomen. År 2019 uppgår prisbasbeloppet till 47 400 kr. Detta innebär att er sons sambo kommer att ha rätt till minst 94 800 kr, men som sagt bör värdet efter bodelningen uppgå till ett högre belopp och då är det detta belopp som kvinnan kommer att ha rätt till. Det framgår dock inte av er fråga om det fanns några lån på fastigheten, om så är fallet så kommer dessa att dras av gentemot bostaden innan den delas upp. Finns det efter avdrag för skulder mindre än 94 800 kr kvar kommer er sons sambo således att vara berättigad till hela det beloppet.

Mitt råd till er

Lite mer konkret innebär detta att er sons sambo har rätt till halva fastigheten, förutsatt att hon väljer att göra en bodelning. Det är ni som föräldrar som kommer att få ärva er son, detta innebär att den halva fastigheten tillhör er. Det ni kan göra är att ta hjälp av den som fördelar arvet, troligen en begravningsentreprenör eller en jurist, för att låta denne uppmärksamma er sons sambo kring hennes arvsrätt. Om kvinnan väljer att inte lyssna så har ni rätten på er sida och kan stämma henne i domstol. Finns det möjlighet för er att lösa detta på annat sätt så rekommenderar jag er att göra så.

Hoppas att ni fått svar på er fråga, annars ska ni inte tveka att höra av er igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (434)
2020-06-03 Ärver min sons sambo?
2020-05-30 Kan min sambo eller mina barn ärva mina skulder?
2020-05-23 Hyresrätt vid separation mellan sambor
2020-05-20 Bröstarvinge (barn) har alltid rätt att ärva åtminstone sin laglott

Alla besvarade frågor (80676)