Bodelning efter makes konkurs

2019-09-28 i Bodelning
FRÅGA
Min man och jag ska skiljas. Vi har bott i ett hus som vi köpte när vi träffades. Jag står som ensam ägare men han finns med på lånen. Innan vi köpte huset gick min mans byggfirma i konkurs. Skulden efter konkursen 150 000 bakades in i huslånet. Efter ett par år startade han ytterligare ett företag AB som även det gick i konkurs och ännu en gång bakades skulden, 300000 kr in i huslånet. Vi har amorterat 120000 på det lånet. Hur ska jag tänka/göra när jag nu ska lösa honom ur huset? Vi har 2.700000 i lån. Det är värderat till 3.400000. Han vill ha 150-200000 kr så får jag huset. Ska jag vara nöjd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du nämner inte hur länge ni varit gifta, det kan nämligen få konsekvenser för en jämkningsregel som finns i äktenskapsbalken (ÄktB) 12 kap. 1 §. Jämkningen kan ske om någon av parterna vill behålla mer av sitt giftorättsgods på grund av att äktenskapet varit kortare än 5 år (här räknas även sambotiden in).

En bodelning kan bli väldigt svår och komplex eller väldigt enkel beroende på hur omständigheterna ser ut och hur individerna inblandade vill lägga upp det. Man får nämligen fördela egendomarna som man vill, sedan finns regler att hålla sig efter om man inte är riktigt överens.

Med det i åtanke så låter det på din fråga som att du mest tar hänsyn till försäljningen av huset och inte har tagit med eventuella personliga skulder, lånesituationen, personliga egendomar, sparpengar m.m. i kalkylen och jag kommer därför besvara frågan utifrån det.

Förutsatt att ni inte har registrerat huset som enskild egendom enligt ÄktB 7 kap. 2 § så är huset giftorättsgods och värdet ska efter försäljning och eventuella skatter delas lika mellan makarna i bodelningen enligt ÄktB 11 kap. 3 §. De tidigare lånen på grund av hans konkurser har egentligen ingen betydelse här mer än att det kanske stärker ditt förhandlingsläge att du ställt upp med många gemensamma kronor för hans räkning.

Om ni har en värdering som stämmer och skulle sälja huset för det den är värderad till så hade ni alltså fått ut ca 700 000 kr (självklart beror detta även på hur era skattemässiga avdrag, vinstskatter osv ser ut vilket kan påverka summan). I så fall hade ni båda lämnat med 350 000 kr. vardera. Nu låter det ju som att du önskar att bo kvar och är han nöjd med 150-200 000 så kan du såklart köpa ut honom.

Det är viktigt att tänka på att ni upprättar en skriftlig bodelning som ska undertecknas av er båda enligt ÄktB 9 kap. 5 §.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2557)
2020-07-10 Vem betalar för bodelningsförättaren?
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån

Alla besvarade frågor (81795)