Bodelning - efter att man lämnat sambon?

Hej

Jag har bodd med min sambo sedan 2018

I 2019 köpte han hus till oss. Jag jobbar inte och har inte betalad till huset.

Däremot har jag betalt allt inne i huset möbler, växter, lampor... ja allt

Det har utvecklat till et förhållande med psykiskt våld och hot om fysiskt våld och nu har han kastat ut mig och mina hundar

Vad säger sambolagen och kan jag kräva bodelning efter jag flyttat? Vågar inte göra det nu och har ingen stans att bo

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad ingår i en bodelning enligt sambolagen?

Vid en framtida bodelningen avgör Sambolagens regler vad som ingår i bodelningen. Det som ingår är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § sambolagen). Med bohag avses möbler, köksredskap, hushållsprodukter m.m som används i gemensamt i hemmet (6 § sambolagen). Det viktiga kravet för vad som ingår i bodelningen är att det är din och din sambos gemensamma bostad och bohag. Fritidsredskap och saker som ni använder för hobby's och fritidsintressen ingår INTE i en bodelning, även om ni använder dessa gemensamt (7 § sambolagen). Att något är gemensamt innebär att det köpts för att både du och din sambo ska använda det båda två.

Vad ingår i er bodelning enligt sambolagen?

Du skriver att din sambo köpte huset till er 2019, när ni redan varit sambor ett år. Detta innebär att han i sambolagens mening köpte huset för att ni båda skulle bo där gemensamt. Argumentet styrks av att ni sedan tidigare bott tillsammans och därefter flyttade in tillsammans i det nya huset. Kort och gott innebär detta att i en bodelning är du berättigad hälften av värdet på huset. Antingen får han köpa ut dig, eller så kan du få till en tvångsförsäljning eftersom du indirekt är delägare (6 § samäganderättslagen). Att du betalat allt inne i huset innebär inte att du har ensamrätt till allt inne i huset. Materiellt kan du ha förtur på att få de faktiska fysiska sakerna, men din sambo har rätt till hälften av värdet på dessa saker eftersom det klassas som bohag köpt för gemensam användning. Slutliga svaret blir alltså att i en bodelning kommer du och din sambo dela 50 % på allt (både huset och alla saker som du har köpt).

När kan du begära en bodelning?

En bodelning mellan sambor måste begäras av en av samborna. Detta måste ske senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, dvs när du och din sambo avslutar ert förhållande (8 § st. 2 sambolagen). När du begär en bodelning kommer bodelningen göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut dagen då ert förhållande upphörde (8 § st. 1 sambolagen). Det finns alltså inget juridiskt problem med att vänta med bodelningen tills efter du flyttat; men se till så att du begär en bodelning inom ett års tid.

Särskild handräckning?

Med hänsyn till att din sambo misshandlar dig psykisk kan det vara så att han ställer till med problem under processens gång. Därför vill jag informera dig om särskild handräckning. När du har fått ett beslut om bodelning ska bodelningen förstås ske, men det händer att arga partners inte lämnar tillbaka sakerna. Om din sambo skulle vägra lämna tillbaka dina saker begår han en brottslig handling. För att du inte ska utsättas för onödiga risker för hans potentiella våldsamhet kan du i sådana fall begära "särskild handräckning" av Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr och då kan Kronofogden kanske hjälpa dig att få tillbaka dina grejer (i det fall att din sambo vägrar lämna tillbaka sakerna). Du kan läsa mer >här<.

Sammanfattning

I bodelningen är både du och din sambo berättigade 50 % av era gemensamma tillgångar (ej fritidsredskap). Du kan flytta från er bostad innan du begär en bodelning, men du måste begära den inom ett år. Eftersom alla saker kommer vara kvar i hans ägo fram till bodelningen kan du få hjälp av Kronofogden om din sambo är besvärlig med att ge dig sakerna du är berättigad.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv StålhammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning